# حوزه و حیطه نام و نام خانوادگی سمت سازمانی تخصص
1 حوزه ریاست دکتر ابوطالب صارمی پزشک ارشد IPD موسس / فوق تخصص درمان نازایی
2 حوزه ریاست دکتر بهاره عباسی ریاست بیمارستان پزشک IPD و ارزیاب اولیه بیمار
3 حوزه درمان دکتر گودرزی متخصص عفونی بیمارستان پزشک جهت غربالگری بدو ورود بیمارستان
4 حوزه درمان دکتر سیما گیتی جراح و متخصص زنان پزشک (مسئول تیم غربالگری)
5 حوزه درمان تیم پریناتولوژیست (دکتر کرم نیا، دکتر علیجانی، دکتر نیک نفس، دکتر مینفندرسکی، دکتر سیدی مقدم) پزشک (درمانگر),بیماران های ریسک, پریناتولوژیست
6 حوزه درمان دکتر عرب و دکتر خند زاد جراح و متخصص زنان پزشک مسئول تیم نازایی
7 دپارتمان رادیولوژی دکتر معصوم آبادی متخصص رادیولوژی مسئول دپارتمان رادیولوژی و عکس برداری
8 روابط بین الملل دکتر کریمیان مسئول روابط بین الملل مدیر گروه IPD
9 کارشناس IPD فرزانه صدری مدیر پرستاری کارشناس IPD
10 دپارتمان آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر آرزو خدایی متخصص پاتوبیولوژی رئیس آزمایشگاه مرکزی
10 دپارتمان آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بهجتی متخصص ژنتیک پزشکی رئیس دپارتمان ژنتیک
11 واحد امور مالی اقای مهدوی مدیر امورمالی و اداری حسابدار بیماران بین الملل
12 کارشناس پذیرش بیماران بین الملل خانم اشتری کارشناس پذیرش بیماران بین الملل کارشناس پذیرش بیماران بین الملل
13 کارشناس روابط بین الملل و مترجم خانم مکمل صفات مسئول واحد بهبود کیفیت کارشناس روابط عمومی بیماران