نوبت دهی کلینیک
نوبت دهی پاراکلینیک
جواب دهی آزمایشگاه
دعوت به همکاری
گردشگری سلامت
کلینیک سلامت
برنامه درمانگاه
پزشکان

بازدید کنندگان گرامی می توانند از بخش های مختلف بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم تهران با استفاده از تور مجازی وب سایت بیمارستان صارم دیدن نمایند.

تور مجازی بیمارستان فوق تخصصی صارم
 • dr.saremi
 • دکتر ابوطالب صارمی

  مؤسس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
 • فوق تخصص باروری و IVF از دانشگاه وین (University of Vienna) اتریش
 • تخصص زنان و زایمان از دانشگاه مونستر (University of Münster) آلمان
 • دیپلم تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه وین (University of Vienna) اتریش
 • دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه های جندی شاپور اهواز و تهران
 • بنیانگذار IVF در ایران
 • مؤسس اولین مرکز جراحی محدود و IVF ایران (مرکز پزشکی صارم)
 • همکاری در درمانگاه IVF بیمارستان آبان تهران
 • موسس مرکز ناباروری و جنین آزمایشگاهی و استادیار بیمارستان شریعتی تهران
 • مؤسس انجمن متخصصین زنان و زایمان شاغل در حوزه باروری و ناباروری
 • بنیانگذار و ریاست پژوهشکده سلولی-مولکولی و سلول های بنیادی صارم
 • بنیانگذار و ریاست مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم
 • بنیانگذار طرح مامای ویژه بیمارستانی
 • پیشنهاد طرح بیمه درمان ناباروری