دپارتمان بیماران بین الملل
خدمات
تعرفه خدمات
اعضای IPD

منشور حقوق بیمار در ایران

براساس قوانين حاكم بر مراكز درماني جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت به مراجعه كنندگان يكسان بوده و مليت، نژاد، مذهب، رنگ پوست و... نمي تواند موجب تفاوت در برنامه مراقبت و درمان گردد. بنابراين براي هر فرد (ايراني يا غير ايراني) حقوق زير برقرار مي باشد.

  1. دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است
  2. اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد
  3. حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود
  4. ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد
  5. دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

نوبت دهی آنلاین بیماران بین الملل

مراجعین محترم لطفا برای رزرو نوبت فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.