پذیرش سرپایی و کلینیک ها

شما می­توانید به راحتی از تمام امکانات و خدمات بیمارستان فوق تخصصی صارم بهره مند شوید.چگونگی دریافت نوبت به صورت نمونه در کلینیک درمان ناباروری و کلینیک مراقبت های دوران بارداری توضیح داده شده است.شما میتوانید در صورت بروز مشکل در هر مرحله از فرآیند نوبت دهی با شماره 0214702 تماس بگیرید تا همکارانمان شما را راهنمایی نمایند.

همچنین در صورت داشتن هرگونه انتقاد و شکایت در هر مرحله از دریافت خدمات در بیمارستان صارم میتوانید موضوع شکایت خودتان را به شماره 50004702 پیامک نموده تا در کمتر از چند دقیقه یک نفر از اعضای تیم رسیدگی به شکایات بیمارستان با حضور در محل موضوع را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام نماید.

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک نازایی

گرفتن وقت قبلی توسط بیمار:

              –  به صورت حضوری

              – به صورت تلفنی

              -به صورت اینترنتی

مراجعه بیمار در تاریخ معین شده به کلینیک درمان ناباروری (نازایی)

گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهی توسط بیمار جهت پذیرش

پذیرش بیماران به ترتیب شماره گرفته شده

ارائه مدارک مربوطه مانند کارت ملی، شناسنامه و دفترچه بیمه جهت تشکیل پرونده (برای اولین مراجعه) توسط بیمار به پذیرش

پرداخت هزینه به صندوق و ارائه فیش صندوق به پذیرش

مراجعه بیمار نزد مامای کلینیک نازایی جهت ثبت اطلاعات بیمار

انتظار بیمار در لابی بیمارستان تا زمان اعلام اسامی جهت ویزیت توسط پزشک

راهنمایی بیماران جهت ویزیت توسط مهماندار

انجام مشاوره جهت مادرانی که نیاز به مشاوره دارند (مشاوره قلب، مشاوره روانشناسی و غیره)

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک پره ناتال (مراقبت های دوران بارداری)

گرفتن وقت قبلی توسط بیمار:

  • به صورت حضوری
  • به صورت تلفنی
  • به صورت اینترنتی

مراجعه بیمار در تاریخ معین شده به بیمارستان

گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهی جهت پذیرش

پذیرش بیماران به ترتیب شماره گرفته شده

ارائه مدارک مربوطه مانند کارت ملی، شناسنامه و دفترچه بیمه جهت تشکیل پرونده (برای اولین مراجعه) توسط بیمار به پذیرش

پرداخت هزینه به صندوق و ارائه فیش صندوق به پذیرش

انجام ویزیت اولیه توسط مامای کلینیک پره ناتال

انتظار بیمار در لابی کلینیک تا زمان اعلام اسامی توسط مهماندار جهت ویزیت پزشک

انجام ویزیت نهایی توسط پزشک

انجام کلیه اقدامات پاراکلینیکی بنابر نظر پزشک (آمنیوسنتز، سونوگرافی، NST، مشاوره های قلب، ژنتیک و غیره)