لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر آتیه میرفندرسکی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر مژگان کرم نیای فر (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر نیره سیدی مقدم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر لیلا علیجانی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر فرزانه نیک نفس (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر شیده آریانا (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
دکتر آتیه میرفندرسکی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر مژگان کرم نیای فر (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر نیره سیدی مقدم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر لیلا علیجانی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر فرزانه نیک نفس (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر شیده آریانا (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ پره ناتال (مراقبت بارداری)


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما