لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر غلامرضا حاجتی(روانپزشکی)
  • دکتر رضا لقائی پور رازلیق(روانپزشکی)
  • دکتر مهری نجات(روانپزشکی)
دکتر غلامرضا حاجتی(روانپزشکی)
دکتر رضا لقائی پور رازلیق(روانپزشکی)
دکتر مهری نجات(روانپزشکی)


روانپزشکی سالمندی و نازایی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما