لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر سیدجواد سیدی (فوق تخصص جراحی اطفال،متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر مهدی فشارکی زاده (فلوشیپ جراحی روزه بزرگ(کلورکتال)،متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر محمدجواد رفیع زاده افشار(متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر احمدرضا تافتاچی(متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)
  • دکتر اکبر عابدی (متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)
  • دکتر علیرضا رادین مجد (متخصص جراحی استخوان و مفاصل)
دکتر سیدجواد سیدی (فوق تخصص جراحی اطفال،متخصص جراحی عمومی)

دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)

دکتر مهدی فشارکی زاده (فلوشیپ جراحی روزه بزرگ(کلورکتال)،متخصص جراحی عمومی)

دکتر محمدجواد رفیع زاده افشار(متخصص جراحی عمومی)
دکتر احمدرضا تافتاچی(متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)
دکتر اکبر عابدی (متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی)
دکتر علیرضا رادین مجد (متخصص جراحی استخوان و مفاصل)

جراحی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.