لطفا صبر کنید ...


تاثیر اختلالات ژنتیکی بر ناباروری زنان

با توجه به دانشی که این روزها در علم پزشکی ایجاد شده می دانیم تمامی علت های ناباروری همچون مشکلات غیر طبیعی بودن اسپرم وتخمک و مشکلات هورمونی و انواع سندرم های جنسی می تواند ریشه در ‍ژنتیک افراد داشته باشند.از مهم ترین علل ناباروری در زنان نقص در ‍ژنتیک آنها می باشد که به صورت تغییرات ساختاری و تعدادی کروموزومی و‍ژنی باشد

جهش در ژن

ژن های مهم و تاثیر گذار در ناباروری زنان عبارت است از

  • فاکتور 5 لیدن
  • پروترومبین
  • ژن MTHFR

نقص در ‍ژن های بالا منجر به ترومبوفیلی که سبب افزایش لخته های خونی و انسداد عروقی می شود و این انسداد اگر در بند ناف رخ دهد می تواند سقط جنین و مرده زایی را به دنبال داشته باشد و از سایر اختلالات ایجاد شده به دنبال نقص در این ‍ژن ها می توان به احتمال افزایش فشارخون قابل کنترل و غیر قابل کنترل نام برد

ژن فاکتور5 لیدن

جهش در ژن فاکتور5 لیدن سبب تجمع این فاکتور و در نهایت تشکیل لخته‌ی خون می ‌گردد.شایع ترین نقص در این ‍ژن جهش A506G بوده که منجر به ناباروری در زنان می‌گردد. به این صورت که اگر از نظر ملکولی به صورت  (A/G)هترو باشد احتمال اینکه فرد نابارور شود هفت برابر فرد طبیعی می شود و در صورتی که A به صورت هومو به G تبدیل گردد احتمال ناباروری 80 برابر می‌ گردد.

  1. جهش در پروترومبین

جهش در ژن پروترومبین می تواند سبب تشکیل ترومبین و در نهایت ترومبوز و سقط جنین میگردد.

  1. جهش در ژن MTHFR

جهش شایعی که در این ژن منجر به ناباروری می ‌شود C677Tمی‌ باشد.

  1. ​​جهش در ژن SRPK

جهش در ژن SRPK نیز منجر به کاهش باروری می‌ شود.

جهش‌ در ژن‌های میتوکندری

میتوکندری ها واحد تولید انرژری در سلول ها هستند ژن های میتوکندری متفاوت از ژن های درون هسته سلول است و طی بررسی هایی که توسط متخصصین صورت گرفته نقص در این ژن ها هم می تواند در باروری فرد اثر بگذارد

عکس تاثیر اختلالات ژنتیکی بر ناباروری زنان

تغییر در تعداد کروموزوم ها

  1. کم شدن یک کروموزوم جنسی (45,X) موسوم به سندرم ترنر است. در این افراد هایپوپلازی صورت گرفته در غدد جنسی شان و عدم تکوین دستگاه جنسی منجر به ناباروری کامل می‌شود.
  2. همچنین اضافه شدن یک کروموزوم ایکس در زنان (47,XXX) منجر به یائسگی زودرس می شود.
  3. البته زنان مبتلا به سندرم داون در مواردی می‌توانند تولیدمثل کنند.

تعدادی از جمله سندرم‌های مرتبط با ناباروری زنان: سندرم آنجلمن، دیستروفی میوتونیک، سندرم کالمن، سندرم نونان، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و…

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما