برنامه های آموزش مداومردیف نام برنامه نام سخنران تاریخ
برگزاری
ساعت شناسه
برنامه
1 آناتومی لگن و جنین شناسی دکترآبادیان 98/02/14 10:00-13:00 134155
2 فیزیولوژی تولید مثل و اصول نوراندوکرینولوژی دکترآبادیان 98/02/15 11:00-13:00 134158
3 اختلالات اندوکرین و مشاوره جنسی دکترآبادیان 98/02/16 10:00-11:00 134161
دکترنجات 1100-13:00
4 خونریزی غیرطبیعی رحمی دکترراسخی 98/02/17 10:00-13:00 134163
5 آمنوره دکتربهرامی 98/02/18 10:00-13:00 134165
6 بررسی علل ناباروری دکترلاهوتی 98/02/21 10:00-13:00 134167
7 بررسی علل پاتولوژیک خونریزی های غیر طبیعی رحم دکتر صراف زاده 98/02/22 8:00-10:00 137318
8 عفونت های اداری تناسلی و بیماریهای آمیزشی دکترتافته چی 98/02/22 10:00-13:00 134168
9 آزمایش غربالگری و تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین در سه ماهۀ اول بارداری دکترگیتی 98/02/23 8:00-10:00 137346
10 دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی دکترراسخی 98/02/23 10:00-13:00 134169
11 اندومتریوز دکترصارمی 98/02/24 10:00-13:00 134171
12 اختلالات پستان دکترحجت 98/02/25 10:00-13:00 134209
13 انواع سقط و علل آن ومباحث مرتبط با سق راجعه دکترهاشمی جم 98/02/28 10:00-13:00 134173
14 درمان سندروم آشرمن با استفاده از سلول های بنیادی دکترمحمودی نیا 98/02/29 8:00-9:00 137372
15 اخلاق حرفه ای و تکنیک مشاوره صحیح با مراجع سعید زیوه 98/02/29 10:00-13:00 134249
16 فشارخون در بارداری دکترحدادی 98/02/30 8:00-10:00 137404
17 سلامت دهان و دندان و سلامت باروری دکترروز بخشیان 98/02/30 10:00-13:00 134250
18 تاثیرعوامل روحی -روانی در PCO دکترزندی 98/02/31 8:00-9:00 137554
تاثیرعوامل محیطی بر PCO دکترخسرومهر 9:00-10:00
19 مشکلات تغذیه ای و سلامت باروری دکتر نوروزی 98/02/31 10:00-13:00 134251
20 سبک زندگی و سلامت باروری دکترآبادیان 98/03/01 10:00-13:00 134252
21 خونریزی های سه ماهه سوم دکترمتین 98/03/06 8:00-10:00 137503
22 تاثیرعوامل روحی -روانی در PCO دکترپژومند 98/03/07 8:00-9:00 137568
تاثیرعوامل محیطی بر PCO دکترهما بهرامی 9:00-10:00
23 ارتقاءامنیت روانی اجتماعی و خانوادگی در زوجین دکتر بدیع زادگان 98/03/08 10:00-13:00 134253
24 اختلالات ژنتیکی و سلامت باروری دکترنرگس بهرامی 98/03/11 10:00-13:00 134256
25 اختلالات تمایز جنسی (Intersex Disorders) دکترکریم زاد حق 98/03/12 8:00-10:00 137543
26 آشنایی با آلاینده های محیطی وغذایی وسلامت مادر و نوزاد دکتردهخدایی 98/03/12 10:00-13:00 134257
27 بیماریهای عفونی وسلامت باروری دکترفرهودی 98/03/18 10:00-13:00 134328
28 طبقه بندی اندومتریوز دکترصحرائیان 98/03/19 8:00-10:00 137545
29 بیماری های قلبی وسلامت باروری دکترچقازردی 98/03/19 10:00-11:30 134329
بیماری های کلیوی وسلامت باروری دکترتافته چی 11:30-13:00
30 کارگاه مقاله نویسی دکترباستین 98/03/20 8:00-12:00 137547
31 دیابت شیرین وسلامت باروری دکترکرم نیا 98/03/20 10:00-13:00 134330
32 تاثیرعوامل روحی -روانی در PCO خانم میرغدیری 98/03/21 8:00-9:00 137571
تاثیرچاقی و تغذیه بر PCO دکترنوروزی 9:00-10:00
33 بیماری ترمبوآمبولی و اختلالات خونی و سلامت باروری دکترسید طاهر 98/03/21 10:00-13:00 134331
34 بیماری های ریوی و سلامت باروری دکترمشتاقی 98/03/22 10:00-11:30 134334
بیماری های گوارشی و سلامت باروری دکتریزدانی 11:30-13:00
35 CPR دربزرگسالان ودر مادر باردار دکترنصیری مقدم 98/03/25 10:00-13:00 134337
36 آسیب های عصبی درطی جراحی های ژنیکولوژیک دکترراسخی 98/03/26 8:00-10:00 _
37 مدیریت شوک و احیاء قلبی پیشرفته دکترصامت 98/03/26 10:00-13:00 134344
38 چگونگی پذیرش مادر در لیبر مریم رستمی 98/03/28 10:00-13:00 134347
39 مروری بر یک زایمان طبیعی دکترمیرفندرسکی 98/03/29 9:00-11:00 134367
40 ارزیابی سلامت جنین دکترکرم نیای فر 98/04/01 10:00-13:00 134368
41 واژنیت و مدیریت درمان دکتر ارباب 98/04/02 8:00-10:00 139853
42 زایمان فیزیولوژیک مهنازخلیلی 98/04/02 10:00-13:00 134379
43 سندروم آنتی فسفولیپید و بارداری دکترمیرفندرسکی 98/04/03 8:00-10:00 139856
44 زایمان در آب دکتر کرم نیای فر 98/04/03 10:00-13:00 134393
45 درک درد و روش های دارویی کنترل درد دکترصامت 98/04/04 10:00-11:30 134394
روش های غیر داروئی کنترل درد در زایمان فیزیولوژیک مهنازخلیلی 11:30-13:00
46 اصول بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای معصومه میرزایی 98/04/10 10:00-11:00 134401
کنترل عفونت در اتاق زایمان و اقدامات پیشگیرانه فاطمه درزی 11:00-13:00
47 اختلالات رشد داخل رحمی دکترمصدق 98/04/10 8:00-10:00 139861
48 تغییرات بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک دکترآسیابانها 98/04/11 8:00-9:00 139864
تاثیرچاقی و تغذیه بر PCO دکترصادقی 9:00-10:00
49 کنترل خونریزی پس از زایمان خانم دکتر متین 98/04/11 10:00-11:30 134403
هموویژلانس خانم رومنده 11:30-13:00
50 رویارویی با حوادث دوران بارداری و زایمان آقای سعید زیوه 11:00-12:30 134405
51 سمینار ساعت اول تولد و تماس پوست با پوست طبق جدول برنامه 98/04/15 8:00-13:00 134406
52 شیوع آنژیوم های کبدی و خطرات آن در بارداری ارتباط مصرف متوتروکسات بر آرترید روماتوئید دکترحاتمی 98/04/17 8:00-10:00 139865
53 CPR نوزاد طبق جدول برنامه 98/04/17 8:00-13:00 134415
54 فیزیوپاتولوژی تخمدان در بیماران PCO دکترصراف زاده 98/04/18 8:00-9:00 140029
تاثیر چاقی و تغذیه بر PCO دکترروستایی 9:00-10:00
55 مروری بر مهارتهای کاربردی زایشگاه دکترمیرفندرسکی 98/04/18 90:00-10:30 134417
خانم رستمی 10:30-12:00
56 پارگی زودرس کیسه آب پروتوکل IUGR دکترنیک نفس
دکتر مصدق
98/04/24 8:00-10:00 139879
57 زایمان زودرس دکترسیدی مقدم 98/04/31 8:00-10:00 139906
58 تاثیرعوامل ژنتیکی دربروز اختلالات قاعدگی دکتررئوفیان 98/05/01 8:00-10:00 142207
59 درمان های قلبی در دوره جنینی دکترمساعد 98/05/07 8:00-10:00 142210
60 جمع بندی و پروتوکل PCO دکترصارمی 98/05/08 8:00-10:00 142388
61 سمینارسه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر طبق جدول برنامه 98/05/12 8:00-14:00 134425
98/05/13 8:00-14:00
98/05/14 8:00-14:00
62 آناتومی جفت و بند ناف و آنومالی آن دکترعلیجانی 98/05/28 8:00-10:00 142391
63 فیزیولوژی جفت 2 کاردرمانی نوزادان در بخش NICU دکتر حدادی 98/06/11 8:00-10:00 143297
64 Preoperative surgery 1 دکترراسخی 98/07/16 8:00-10:00 143358
65 دکولکان جفت دکترگیتی 98/07/22 8:00-10:00 143364
66 Preoperative surgery 2 دکتر راسخی 98/07/23 8:00-10:00 143360
67 جفت ، increta،percreta،accreta – عوامل خطر و پیامد بارداری در چسبندگی غیر عادی جفت یا جفت مهاجم دکترهاشمی جم 98/07/29 8:00-10:00 143429
68 Postoperative surgery 1 دکتراحمری 98/07/30 8:00-10:00 143441
69 جفت سر راهی (Placenta Previa) دکترهاشمی جم 98/08/13 8:00-10:00 143372
70 بارداری پر خطر و زایمان زودرس دکترسیدی مقدم 98/08/20 8:00-10:00 143442
71 لاپاراسکوپی دکترلاهوتی 98/08/21 8:00-10:00 143448
72 پارگی رحم حامله دکترمتین 98/08/27 8:00-10:00 143621
73 هیستروسکوپی- تشخیص ودرمان توسط هیستروسکوپی در بیماریهای زنان ونازایی دکترهما بهرامی 98/08/28 8:00-10:00 143517
74 مدیریت اینرسی رحم دکترسیدی مقدم 98/09/04 8:00-10:00 143619
75 کارگاه بررسی و تشخیص ناباروری در زوج نابارور دکترصارمی 98/09/05 8:00-11:00 144794
76 بررسی علل و روش های درمانی مختلف در خونریزی های شدید بعد زا زایمان دکترحدادی 98/09/11 8:00-10:00 143624
77 بررسی، تشخیص ودرمان ناباروری در مردان 1 دکترصارمی 98/09/12 8:00-11:00 144858
78 Managment پارگی کانال زایمانی (درجه 4،3 و …) دکترمتین 98/09/18 8:00-10:00 144159
79 Managment فیبروم های رحمی در حاملگی دکتر علیجانی 98/09/25 8:00-10:00 144162
80 بررسی، تشخیص واصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در
زنان با علل لوله ای
دکتر صارمی 98/09/26 8:00-11:00 144863
81 احیاء قلبی پیشرفته دکترسید حسین سید حسینی 98/09/27 8:00-11:01 148503
82 Managment هیدروپس فتالیس دردوران حاملگی دکترکرم نیای فر 98/10/02 8:00-10:00 144163
83 بررسی، تشخیص واصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در زنان با علل رحمی دکتر صارمی 98/10/03 8:00-11:00 144866
84 Managment پلی هیدرآمنیوس و الیگو هیدرآمنیوس Amniotic Fluid Dynamics دکتر مصدق 98/10/09 8:00-10:00 144165
85 بررسی، تشخیص و درمان فاکتورهای تخمدانی در ناباروری زنان دکترصارمی 98/10/10 8:00-11:00 144872
86 تریاژ دکترافضلی مقدم 98/10/11 8:00-11:01 150105
87 علل corioamnionitis و مدیریت آن دکترنیک نفس 98/10/16 8:00-10:00 144166
88 بررسی، تشخیص واصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در زنان با علل نا مشخص دکترصارمی 98/10/17 8:00-11:00 144875
89 نحوه استفاده صحیح از ونتیلاتور دکترصامت 98/10/18 8:00-10:00 150431
90 علل IUFD و پیشگیری از آن دکترسیدی مقدم 98/10/23 8:00-10:00 144167
91 روشهای ART ، تکنیک ها و پیشرفت های نوین دکترصارمی 98/10/24 8:00-11:00 144893
92 تکنیک های بررسی مچوریتی جنین Fetal lung Development دکترکرم نیای فر 98/10/30 8:00-10:00 144172
93 غربالگری و جنبه های ژنتیکی اندومتریوز دکتر سارا تقی زادهدکتررئوفیان 98/11/01 8:00-10:00 144169
94 کارگاه CPR نوزاد دکترمرتضوی 98/11/05 12:00-13:30 150433
95 نقش MRI در تشخیص آنومالی های جفتی و جنینی در دوران حاملگی دکتر معصوم آبادی
دکترغیاثوند
98/11/07 8:00-10:00 144173
96 کارگاه CPR نوزاد دکترمرتضوی 98/11/12 12:00-13:30 150436
97 غربالگری سه ماهه اول و دوم – مزایا و معایب آن و Cell free DNA دکترگیتی 98/11/14 8:00-10:00 144174
98 کارگاه CPR نوزاد دکترمرتضوی 98/11/19 12:00-13:30 150437
99 Preimplantation Diagnosis – لزوم و عدم لزوم PGD، PGS و NIPT دکتر بهجتی /دکتررئوفیان 98/11/21 8:00-10:00 144175
100 هایپوگلایسمی نوزاد علی وفائی 98/11/23 8:00-10:00 150441
101 کارگاه CPR نوزاد دکترمرتضوی 98/11/26 12:00-13:30 150438
102 Prenatal Diagnosis شامل CVS ، آمینوسنتز و کوردوسنتز دکترمیرفندرسکی 98/11/28 8:00-10:00 144176
103 فشارمثبت مداوم راه های هوائی و تهویه مکانیکی دکترمرتضوی و علی
وفائی
98/12/03 8:00-12:00 150451
104 تست های غربالگری ژنتیک پیش از بارداری دکترنرگس بهرامی 98/12/05 8:00-10:00 145049
105 Managment بیماریهای متابولیک جنین دکترمرتضوی 98/12/12 8:00-10:00 144250
تماس فوری با ما