لطفا صبر کنید ...برنامه های آموزش مداومردیف نام
برنامه
نام
سخنران
تاریخ
برگزاری
ساعت شناسه
برنامه
1 آناتومی
لگن و جنین
شناسی
دکتر
آبادیان
98/02/14 10:00-13:00 134155
2 فیزیولوژی
تولید مثل و
اصول
نوراندوکرینولوژی
دکتر
آبادیان
98/02/15 11:00-13:00 134158
3 اختلالات
اندوکرین و
مشاوره جنسی
دکتر
آبادیان
98/02/16 10:00-11:00 134161
دکتر
نجات
1100-13:00
4 خونریزی غیر
طبیعی رحمی
دکتر
راسخی
98/02/17 10:00-13:00 134163
5 آمنوره دکتر
بهرامی
98/02/18 10:00-13:00 134165
6 بررسی
علل
ناباروری
دکتر
لاهوتی
98/02/21 10:00-13:00 134167
7 بررسی
علل
پاتولوژیک
خونریزی های
غیر طبیعی رحم
دکتر
صراف زاده
98/02/22 8:00-10:00 137318
8 عفونت
های اداری
تناسلی و
بیماریهای
آمیزشی
دکتر
تافته چی
98/02/22 10:00-13:00 134168
9 آزمایش
غربالگری و
تشخیص
نقص‌های
مادرزادی جنین
در سه ماهۀ
اول بارداری
دکتر
گیتی
98/02/23 8:00-10:00 137346
10 دیسمنوره
و سندرم پیش
از قاعدگی
دکتر
راسخی
98/02/23 10:00-13:00 134169
11 اندومتریوز دکتر
صارمی
98/02/24 10:00-13:00 134171
12 اختلالات
پستان
دکتر
حجت
98/02/25 10:00-13:00 134209
13 انواع
سقط و علل آن و
مباحث مرتبط
با سق راجعه
دکتر
هاشمی جم
98/02/28 10:00-13:00 134173
14 درمان
سندروم
آشرمن با
استفاده از
سلول های بنیادی
دکتر
محمودی نیا
98/02/29 8:00-9:00 137372
15 اخلاق
حرفه ای و
تکنیک
مشاوره صحیح
با مراجع
سعید
زیوه
98/02/29 10:00-13:00 134249
16 فشار
خون در
بارداری
دکتر
حدادی
98/02/30 8:00-10:00 137404
17 سلامت
دهان و دندان
و سلامت
باروری
دکتر
روز بخشیان
98/02/30 10:00-13:00 134250
18 تاثیر
عوامل روحی –
روانی در PCO
دکتر
زندی
98/02/31 8:00-9:00 137554
تاثیر
عوامل محیطی
بر PCO
دکتر
خسرومهر
9:00-10:00
19 مشکلات
تغذیه ای و
سلامت
باروری
دکتر
نوروزی
98/02/31 10:00-13:00 134251
20 سبک
زندگی و
سلامت
باروری
دکتر
آبادیان
98/03/01 10:00-13:00 134252
21 خونریزی
های سه ماهه
سوم
دکتر
متین
98/03/06 8:00-10:00 137503
22 تاثیر
عوامل روحی –
روانی در PCO
دکتر
پژومند
98/03/07 8:00-9:00 137568
تاثیر
عوامل محیطی
بر PCO
دکتر
هما بهرامی
9:00-10:00
23 ارتقاء
امنیت روانی
اجتماعی و
خانوادگی در
زوجین
دکتر
بدیع زادگان
98/03/08 10:00-13:00 134253
24 اختلالات
ژنتیکی و
سلامت
باروری
دکتر
نرگس بهرامی
98/03/11 10:00-13:00 134256
25 اختلالات
تمایز جنسی (Intersex Disorders)
دکتر
کریم زاد حق
98/03/12 8:00-10:00 137543
26 آشنایی
با آلاینده
های محیطی
وغذایی و
سلامت مادر و
نوزاد
دکتر
دهخدایی
98/03/12 10:00-13:00 134257
27 بیماریهای
عفونی و
سلامت
باروری
دکتر
فرهودی
98/03/18 10:00-13:00 134328
28 طبقه
بندی
اندومتریوز
دکتر
صحرائیان
98/03/19 8:00-10:00 137545
29 بیماری
های قلبی و
سلامت
باروری
دکتر
چقازردی
98/03/19 10:00-11:30 134329
بیماری
های کلیوی و
سلامت
باروری
دکتر
تافته چی
11:30-13:00
30 کارگاه
مقاله نویسی
دکتر
باستین
98/03/20 8:00-12:00 137547
31 دیابت
شیرین و
سلامت
باروری
دکتر
کرم نیا
98/03/20 10:00-13:00 134330
32 تاثیر
عوامل روحی –
روانی در PCO
خانم
میرغدیری
98/03/21 8:00-9:00 137571
تاثیر
چاقی و تغذیه
بر PCO
دکتر
نوروزی
9:00-10:00
33 بیماری
ترمبوآمبولی
و اختلالات
خونی و سلامت
باروری
دکتر
سید طاهر
98/03/21 10:00-13:00 134331
34 بیماری
های ریوی و سلامت
باروری
دکتر
مشتاقی
98/03/22 10:00-11:30 134334
بیماری
های گوارشی و
سلامت
باروری
دکتر
یزدانی
11:30-13:00
35 CPR در
بزرگسالان و
در مادر
باردار
دکتر
نصیری مقدم
98/03/25 10:00-13:00 134337
36 آسیب
های عصبی در
طی جراحی های
ژنیکولوژیک
دکتر
راسخی
98/03/26 8:00-10:00 _
37 مدیریت
شوک و احیاء
قلبی
پیشرفته
دکتر
صامت
98/03/26 10:00-13:00 134344
38 چگونگی
پذیرش مادر
در لیبر
مریم
رستمی
98/03/28 10:00-13:00 134347
39 مروری
بر یک زایمان
طبیعی
دکتر
میرفندرسکی
98/03/29 9:00-11:00 134367
40 ارزیابی
سلامت جنین
دکتر
کرم نیای فر
98/04/01 10:00-13:00 134368
41 واژنیت
و مدیریت
درمان
دکتر
ارباب
98/04/02 8:00-10:00 139853
42 زایمان
فیزیولوژیک
مهناز
خلیلی
98/04/02 10:00-13:00 134379
43 سندروم
آنتی
فسفولیپید و
بارداری
دکتر
میرفندرسکی
98/04/03 8:00-10:00 139856
44 زایمان
در آب
دکتر
کرم نیای فر
98/04/03 10:00-13:00 134393
45 درک
درد و روش های
دارویی
کنترل درد
دکتر
صامت
98/04/04 10:00-11:30 134394
روش های
غیر داروئی
کنترل درد در
زایمان فیزیولوژیک
مهناز
خلیلی
11:30-13:00
46 اصول
بهداشت محیط
و بهداشت
حرفه ای
معصومه
میرزایی
98/04/10 10:00-11:00 134401
کنترل
عفونت در
اتاق زایمان
و اقدامات
پیشگیرانه
فاطمه
درزی
11:00-13:00
47 اختلالات
رشد داخل
رحمی
دکتر
مصدق
98/04/10 8:00-10:00 139861
48 تغییرات
بیوشیمیایی
در بیماران
مبتلا به سندروم
تخمدان پلی
کیستیک
دکتر
آسیابانها
98/04/11 8:00-9:00 139864
تاثیر
چاقی و تغذیه
بر PCO
دکتر
صادقی
9:00-10:00
49 کنترل
خونریزی پس
از زایمان
خانم
دکتر متین
98/04/11 10:00-11:30 134403
هموویژلانس خانم
رومنده
11:30-13:00
50 رویارویی
با حوادث
دوران
بارداری و
زایمان
آقای
سعید زیوه
11:00-12:30 134405
51 سمینار
ساعت اول
تولد و تماس
پوست با پوست
طبق
جدول برنامه
98/04/15 8:00-13:00 134406
52 شیوع
آنژیوم های
کبدی و خطرات
آن در
بارداری
ارتباط مصرف
متوتروکسات
بر آرترید
روماتوئید
دکتر
حاتمی
98/04/17 8:00-10:00 139865
53 CPR
نوزاد
طبق
جدول برنامه
98/04/17 8:00-13:00 134415
54 فیزیوپاتولوژی
تخمدان در
بیماران PCO
دکتر
صراف زاده
98/04/18 8:00-9:00 140029
تاثیر
چاقی و تغذیه
بر PCO
دکتر
روستایی
9:00-10:00
55 مروری
بر مهارتهای
کاربردی
زایشگاه
دکتر
میرفندرسکی
98/04/18 90:00-10:30 134417
خانم
رستمی
10:30-12:00
56 پارگی
زودرس کیسه
آب
پروتوکل IUGR
دکتر
نیک نفس
دکتر مصدق
98/04/24 8:00-10:00 139879
57 زایمان
زودرس
دکتر
سیدی مقدم
98/04/31 8:00-10:00 139906
58 تاثیر
عوامل
ژنتیکی در
بروز
اختلالات
قاعدگی
دکتر
رئوفیان
98/05/01 8:00-10:00 142207
59 درمان
های قلبی در دوره
جنینی
دکتر
مساعد
98/05/07 8:00-10:00 142210
60 جمع
بندی و
پروتوکل PCO
دکتر
صارمی
98/05/08 8:00-10:00 142388
61 سمینار
سه روزه
ترویج تغذیه
با شیر مادر
طبق جدول
برنامه
98/05/12 8:00-14:00 134425
98/05/13 8:00-14:00
98/05/14 8:00-14:00
62 آناتومی
جفت و بند ناف
و آنومالی آن
دکتر
علیجانی
98/05/28 8:00-10:00 142391
63 فیزیولوژی
جفت 2
کاردرمانی
نوزادان در
بخش NICU
دکتر
حدادی
98/06/11 8:00-10:00 143297
64 Preoperative surgery 1 دکتر
راسخی
98/07/16 8:00-10:00 143358
65 دکولکان
جفت
دکتر
گیتی
98/07/22 8:00-10:00 143364
66 Preoperative
surgery 2
دکتر
راسخی
98/07/23 8:00-10:00 143360
67 جفت ، increta،percreta،
accreta – عوامل خطر و
پیامد
بارداری در
چسبندگی غیر
عادی جفت یا
جفت مهاجم
دکتر
هاشمی جم
98/07/29 8:00-10:00 143429
68 Postoperative surgery 1 دکتر
احمری
98/07/30 8:00-10:00 143441
69 جفت
سر راهی (Placenta
Previa
)
دکتر
هاشمی جم
98/08/13 8:00-10:00 143372
70 بارداری
پر خطر و
زایمان
زودرس
دکتر
سیدی مقدم
98/08/20 8:00-10:00 143442
71 لاپاراسکوپی دکتر
لاهوتی
98/08/21 8:00-10:00 143448
72 پارگی
رحم حامله
دکتر
متین
98/08/27 8:00-10:00 143621
73 هیستروسکوپی
– تشخیص و
درمان توسط
هیستروسکوپی
در
بیماریهای
زنان و
نازایی
دکتر
هما بهرامی
98/08/28 8:00-10:00 143517
74 مدیریت
اینرسی رحم
دکتر
سیدی مقدم
98/09/04 8:00-10:00 143619
75 کارگاه
بررسی
و تشخیص
ناباروری در
زوج نابارور
دکتر
صارمی
98/09/05 8:00-11:00 144794
76 بررسی
علل و روش های
درمانی
مختلف در
خونریزی های
شدید بعد زا
زایمان
دکتر
حدادی
98/09/11 8:00-10:00 143624
77 بررسی
، تشخیص و
درمان
ناباروری در
مردان 1
دکتر
صارمی
98/09/12 8:00-11:00 144858
78 Managment
پارگی کانال
زایمانی
(درجه 4،3 و …)
دکتر
متین
98/09/18 8:00-10:00 144159
79 Managment
فیبروم های
رحمی در
حاملگی
دکتر
علیجانی
98/09/25 8:00-10:00 144162
80 بررسی
، تشخیص و
اصول درمان
شکل های
گوناگون بالینی
ناباروری در
زنان با علل
لوله ای
دکتر
صارمی
98/09/26 8:00-11:00 144863
81 احیاء
قلبی
پیشرفته
دکتر
سید حسین سید
حسینی
98/09/27 8:00-11:01 148503
82 Managment
هیدروپس
فتالیس در
دوران
حاملگی
دکتر
کرم نیای فر
98/10/02 8:00-10:00 144163
83 بررسی
، تشخیص و
اصول درمان
شکل های
گوناگون بالینی
ناباروری در
زنان با علل
رحمی
دکتر
صارمی
98/10/03 8:00-11:00 144866
84 Managment
پلی
هیدرآمنیوس
و الیگو
هیدرآمنیوس
Amniotic Fluid Dynamics
دکتر
مصدق
98/10/09 8:00-10:00 144165
85 بررسی
، تشخیص و
درمان
فاکتورهای
تخمدانی در ناباروری
زنان
دکتر
صارمی
98/10/10 8:00-11:00 144872
86 تریاژ دکتر
افضلی مقدم
98/10/11 8:00-11:01 150105
87 علل
corioamnionitis
و
مدیریت آن
دکتر
نیک نفس
98/10/16 8:00-10:00 144166
88 بررسی
، تشخیص و
اصول درمان
شکل های
گوناگون بالینی
ناباروری در
زنان با علل
نا مشخص
دکتر
صارمی
98/10/17 8:00-11:00 144875
89 نحوه
استفاده
صحیح از
ونتیلاتور
دکتر
صامت
98/10/18 8:00-10:00 150431
90 علل IUFD و پیشگیری
از آن
دکتر
سیدی مقدم
98/10/23 8:00-10:00 144167
91 روشهای
ART ، تکنیک
ها و پیشرفت
های نوین
دکتر
صارمی
98/10/24 8:00-11:00 144893
92 تکنیک
های بررسی
مچوریتی
جنین
Fetal lung Development
دکتر
کرم نیای فر
98/10/30 8:00-10:00 144172
93 غربالگری
و جنبه های
ژنتیکی
اندومتریوز
دکتر
سارا تقی
زادهدکتررئوفیان
98/11/01 8:00-10:00 144169
94 کارگاه
CPR
نوزاد
دکتر
مرتضوی
98/11/05 12:00-13:30 150433
95 نقش
MRI در
تشخیص
آنومالی های
جفتی و جنینی
در دوران
حاملگی
دکتر
معصوم آبادی
دکتر
غیاثوند
98/11/07 8:00-10:00 144173
96 کارگاه
CPR
نوزاد
دکتر
مرتضوی
98/11/12 12:00-13:30 150436
97 غربالگری
سه ماهه اول و
دوم – مزایا و
معایب آن و Cell free DNA
دکتر
گیتی
98/11/14 8:00-10:00 144174
98 کارگاه
CPR
نوزاد
دکتر
مرتضوی
98/11/19 12:00-13:30 150437
99 Preimplantation
Diagnosis – لزوم و
عدم لزوم
PGD، PGS و NIPT
دکتر
بهجتیدکتررئوفیان
98/11/21 8:00-10:00 144175
100 هایپوگلایسمی
نوزاد
علی
وفائی
98/11/23 8:00-10:00 150441
101 کارگاه
CPR
نوزاد
دکتر
مرتضوی
98/11/26 12:00-13:30 150438
102 Prenatal
Diagnosis شامل
CVS
، آمینوسنتز و کوردوسنتز
دکتر
میرفندرسکی
98/11/28 8:00-10:00 144176
103 فشار
مثبت مداوم
راه های
هوائی و
تهویه مکانیکی
دکتر
مرتضوی و علی
وفائی
98/12/03 8:00-12:00 150451
104 تست
های
غربالگری
ژنتیک پیش از
بارداری
دکتر
نرگس بهرامی
98/12/05 8:00-10:00 145049
105 Managment
بیماریهای
متابولیک
جنین
دکتر
مرتضوی
98/12/12 8:00-10:00 144250
کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما