لطفا صبر کنید ...ارتباط با ما


مرکز تلفن 4702
واحد داخلی پرسنل
ستاد آموزش 2485 مریم صنایع نادری
سوپروایزر آموزشی 2223 نسیم طاهری

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما