لطفا صبر کنید ...دوره های آموزشی عمومی


آموزش مداوم پزشکی کشور


تعریف ها


اسامی و مشخصات پرسنل شاغل


تاریخچهشرح وظایف کارشناس اجراییبرنامه آموزشی مداوم(سال 1398)برنامه آموزشی مداوم(سال 1399)شرح وظایف سوپروایزر آموزشیوبینار بیمارستان صارمارتباط با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما