لطفا صبر کنید ...دوره های آموزشی عمومی


آموزش مداوم پزشکی کشور


تعریف ها


اسامی و مشخصات پرسنل شاغل


تاریخچهشرح وظایف کارشناس اجراییبرنامه آموزشی مداوم(سال 1398)برنامه آموزشی مداوم(سال 1399)شرح وظایف سوپروایزر آموزشیوبینار بیمارستان صارمارتباط با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.