لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر سعید درهمی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر مهرنگ معصوم آبادی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر انوشه فاضل پور(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر سید قادر عقیلی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر بهنام غیاثوند(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر محمد جواد محمدصادقی (متخصص رادیولوژی)
  • دکتر رزیتا رحیمی (متخصص رادیولوژی)
دکتر سعید درهمی(متخصص رادیولوژی)
دکتر مهرنگ معصوم آبادی(متخصص رادیولوژی)
دکتر انوشه فاضل پور(متخصص رادیولوژی)
دکتر سید قادر عقیلی(متخصص رادیولوژی)
دکتر بهنام غیاثوند(متخصص رادیولوژی)
دکتر محمد جواد محمدصادقی (متخصص رادیولوژی)
دکتر رزیتا رحیمی (متخصص رادیولوژی)

رادیولوژی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما