لطفا صبر کنید ...کلاس های مادران باردار


دوشنبه ها ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر

تاریخ

موضوع

سخنرانان

99/2/1 زایمان طبیعی،مراحل زایمان،کاهش درد به روش پاراسرویکال مراقبت های پس از زایمان و تنظیم خانواده تیم پزشکان متخصص پریناتال

دکتر کرم نیا

99/2/8

بی حسی در زایمان و سزارین

روش های کاهش درد غیردارویی(لیبر در آب و..)

روش های کاهش درد دارویی(اپیدورال،اسپاینال)

متخصص بی هوشی

کارشناس مامایی(خانم ارشدی)

99/2/15 مراقبت از نوزادان در منزل (غربالگری،واکسیناسیون،زردی و…)

گروه متخصصین نوزادان

دکتر مرتضوی

99/2/22

حمام کردن نوراد

آموزش شیردهی و فواید و اهمیت آن

آموزش شیردهی مخصوص مادران،بدون حضور همسران

مسئول آموزش شیر مادر

خانم ولی الهی

صفحه ی اینستاگرام بیمارستان فوق تخصصی صارم

پنجشنبه ها ساعت 3 الی 4بعد از ظهر

تاریخ

موضوع

سخنرانان

99/2/4

اهداف دوره،آشنایی با دستگاه تولید مثل ،مراقبتهای دوران بارداری، تغییرات بدن در دوران بارداری ، علایم هشدار در بارداری

خانم دکتر نیک نفس
99/2/11

تغذیه دوران بارداری و شیردهی

کارشناس تغذیه

خانم لوایی

99/2/18

بهداشت روانی دوران بارداری (آمادگی برای مادر شدن)

ارتباط با جنین و افزایش هوش جنینی

مشکلات روابط زناشویی در دوران بارداری

ماما

خانم رضاخان

99/2/25

نقش همسر در دوران بارداری و زایمان

(آمادگی برای پدر شدن ،بدون حضور مادران)

دپارتمان سلامت روان

آقای زیوه

99/3/1

از هفته 28 بارداری به بعد:

زایمان طبیعی ، مراحل زایمان

تیم پزشکان متخصص پریناتال

خانم دکتر میرفندرسکی

99/3/8

بی حسی در زایمان و سزارین:

روشهای کاهش درد غیر دارویی (لیبر در آب و . . .)

روشهای کاهش درد دارویی ( اپیدورال، اسپاینال )

کارشناس مامایی (خانم ارشدی)

متخصص بیهوشی(دکتر صامت)

99/3/22

مرا قبت از نوزاد در منزل

(غربالگری ، واکسیناسیون ، زردی و … )

گروه متخصصین نوزادان

دکتر مرتضوی

99/3/29

حمام کردن نوزاد

آموزش صحیح شیردهی و فوائد و اهمیت آن آموزش شیردهی مخصوص مادران،بدون حضور همسران

مسئول آموزش شیر مادر

خانم ولی الهی

پیج اینستاگرام بیمارستان فوق تخصصی صارم


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.