لطفا صبر کنید ...دفترچه تلفن


برای ارتباط با داخلی هر بخش می‌توانید ابتدا شماره چهار رقمی 4702 بیمارستان را شماره گیری نموده و سپس داخلی مورد نظرتان را وارد کنید.

داخلی واحد داخلی واحد
2288-2289 مسئول فنی بیمارستان 1277-1278 اورژانس
2230 ترخیص 2263 بیمه
2255 منابع انسانی 1122-1123 بستری 1
2298-2299 پذیرش بستری 2233-2234 بستری 2
2326 صندوق 3344-3345 بستری3
1411 فیزیوتراپی 2216 کلینیک نازایی
2323 کلینیک زنان 1426 دندانپرشکی
2232 کلینیک قلب 1212-1213 پذیرش رادیولوژی
2424 پذیرش آزمایشگاه 2216 کلینیک سلامت روان
2364 کلینیک اطفال 2342 کلینیک غربالگری
5570-5571-5572 رسانه و ارتباطات 4226 جوابدهی آزمایشگاه

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما