بیمه های طرف قرارداد


ردیف

نام بیمه

بستری

سرپایی و پاراکلینیک

1
بانک تجارت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
2
باک توسعه تجارت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
3
بانک رفاه کارگران
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
4
بانک سپه
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
5
بانک صادرات (بیمه سرمد)
دارد(معرفی نامه آنلاین)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
6
بانک صنعت و معدن
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
7
باک قرض الحسنه مهر ایران
دارد
ندارد
8
بانک کشاورزی
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
9
بانک مرکزی
دارد(معرفی نامه آنلاین)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
10
بانک ملت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
11
بیمه البرز
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
12
بیمه ایران
دارد(معرفی نامه آنلاین)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
13
بیمه آرمان
دارد
ندارد
14
بیمه آسیا
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
15
بیمه تعاون
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
16
بیمه دی(به غیر از ایثارگران و بنیاد شهید)
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
17
بیمه رازی
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
18
بیمه سامان
دارد
ندارد
19
بیمه سرمد
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
20
بیمه سینا
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
21
بیمه کارآفرین
دارد(فکس مورد قبول است)
ندارد
22
بیمه کمک رسان sos و کلیه بیمه هایی که تحت پوشش بیمه کمک رسان هستند
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
23
بیمه کوثر
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
24
بیمه ما
دارد
ندارد
25
بیمه معلم
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
26
بیمه ملت
دارد
ندارد
27
بیمه میهن
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
28
بیمه نوین
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
29
پژوهشگاه مجلس
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
30
دانشگاه آزاد
دارد
ندارد
31
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
32
شرکت هلیکوپتر سازی ایران(پنها)
ندارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
33
شرکت هواپیمای سامان
دارد
ندارد
34
شورای نگهبان
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
35
صندوق بازنشستگان نفت
دارد(معرفی نامه آنلاین)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی  سازمان
36
کانون سردفترداران
دارد
دارد
37
مجبلس شورای اسلامی
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
38
نفت فلات قاره
دارد
ندارد
39
نهاد ریاست جمهوری
دارد
ندارد
40
وزارت بهداشت
دارد
با ارائه معرفینامه از سوی سازمان مربوطه
41
هواپیمایی آسمان
دارد
ندارد

تماس فوری با ما