لطفا صبر کنید ...برنامه های آموزش مداوم


ردیف نام برنامه نام سخنران تاریخ برگزاری ساعت شناسه برنامه گروه هدف نوع برگزاری محل برگزاری/لینک کلاس مجازی
1 * آشنائی با فیزیک سونوگرافی و کار با دستگاه سونوگرافی

* تئوری سونوگرافی Basic حاملگی در زنان

دکتر گیتی 99/03/01 8:00-12:00 _ پزشکان متخصص زنان کلاس حضوری سالن آمفی تاتر طبقه سوم
2 ساختمان دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/06 8:00-9:30 154756 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/anatomy-of-male-reproduction
3 اختلالات گوارشی شایع در بارداری دکتر میرفندرسکی 99/03/12 8:00-9:30 154773 متخصص زنان و زایمان
متخصص آسب شناسی
مامایی: دکتری بهداشت باروری. کارشناسی. کارشناس ارشد
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/common-gastrointestinal-disorders-during-pregnancy
4 فیزیولوژی دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/13 8:00-9:30 154760 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/male-reproductive-physiology
5 تغذیه مناسب در دوران بارداری دکتر نوروزی 99/03/19 8:00-9:30 154770 تغذیه: کارشناسی. کارشناس ارشد
متخصص زنان و زایمان
مامایی: دکتری بهداشت باروری. کارشناسی. کارشناس ارشد
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/nutrition-during-pregnancy
6 پاتولوژی دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/20 8:00-9:30 154769 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
متخصص آسب شناسی
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/pathology-of-the-male-reproductive-system
7 آفتاب و   محصولات ضد آفتاب دکتر ناطقی 99/03/26 8:00-9:30 _ کلیه کارکنان آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/sunscreen-and-sunscreen-products
8 چگونگی بررسی علل ناباروری در مردان دکتر صارمی 99/03/27 8:00-9:30 154779 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/investigating-the-causes-of-infertility-in-men

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.