بخش های بستری

بخش بستری اطفال


این بخش 24 ساعته فعال بوده و کودکان خدمات مورد نیاز خود را دریافت می کنند. 

اکثر بیماران با همراه بستری می گردند و تحت مراقبت قرار می گیرند. در این بخش قابلیت بستری کودکان با بیماری های داخلی، عفونی و کودکانی که کاندید هر نوع عمل جراحی می باشند وجود دارد.


بخش بستری یک


اهم خدماتی که در این بخش ارائه می گردد عبارتند از:

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک پس از زایمان طبیعی، سزارین، کورتاژ تخلیه‌ای، مک‌دونالد و سایر اعمال جراحی

– مراقبت‌های لازم از بیماران نازایی، زنان و داخلی (تحت نظر)

– مراقبت از بارداران تحت نظر

– مراقبت از بیمارانی که انتقال جنین داشته باشند.

– مراقبت از بیمارانی که IVF یا ICSI شده‌اند.

– آموزش‌های لازم شیردهی و مراقبت نوزاد از طریق فیلم آموزشی از شبکه صارم و آموزش چهره به چهره و عملی مورد نیاز

– ارائه مشاوره‌های روانشناسی پس از زایمان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد

– مراقبت‌های پرستاری از مادران باردار که طی دوره‌ای از بارداری نیاز به مراقبت خاصی داشته باشند

– با توجه به وجود اتاق همراه نوزاد، ارائه خدمت به مادرانی که تمایل دارند جهت شیردهی نوزاد بستری خود در بیمارستان اقامت داشته باشند نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

– مراقبت‌های پرستاری در خصوص کودکان بستری تحت‌نظر

– اقدامات لازم جهت کودکانی که  تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک بعد از عمل جراحی کودکان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد


بخش بستری دو


اهم خدماتی که در این بخش ارائه می گردد عبارتند از:

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک پس از زایمان طبیعی، سزارین، کورتاژ تخلیه‌ای، مک‌دونالد و سایر اعمال جراحی

– مراقبت‌های لازم از بیماران نازایی، زنان و داخلی (تحت نظر)

– مراقبت از بارداران تحت نظر

– مراقبت از بیمارانی که انتقال جنین داشته باشند.

– مراقبت از بیمارانی که IVF یا ICSI شده‌اند.

– آموزش‌های لازم شیردهی و مراقبت نوزاد از طریق فیلم آموزشی از شبکه صارم و آموزش چهره به چهره و عملی مورد نیاز

– ارائه مشاوره‌های روانشناسی پس از زایمان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد

– مراقبت‌های پرستاری از مادران باردار که طی دوره‌ای از بارداری نیاز به مراقبت خاصی داشته باشند

– با توجه به وجود اتاق همراه نوزاد، ارائه خدمت به مادرانی که تمایل دارند جهت شیردهی نوزاد بستری خود در بیمارستان اقامت داشته باشند نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

– مراقبت‌های پرستاری در خصوص کودکان بستری تحت‌نظر

– اقدامات لازم جهت کودکانی که  تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک بعد از عمل جراحی کودکان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد


بخش بستری سه


اهم خدماتی که در این بخش ارائه می گردد عبارتند از:

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک پس از زایمان طبیعی، سزارین، کورتاژ تخلیه‌ای، مک‌دونالد و سایر اعمال جراحی

– مراقبت‌های لازم از بیماران نازایی، زنان و داخلی (تحت نظر)

– مراقبت از بارداران تحت نظر

– مراقبت از بیمارانی که انتقال جنین داشته باشند.

– مراقبت از بیمارانی که IVF یا ICSI شده‌اند.

– آموزش‌های لازم شیردهی و مراقبت نوزاد از طریق فیلم آموزشی از شبکه صارم و آموزش چهره به چهره و عملی مورد نیاز

– ارائه مشاوره‌های روانشناسی پس از زایمان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد

– مراقبت‌های پرستاری از مادران باردار که طی دوره‌ای از بارداری نیاز به مراقبت خاصی داشته باشند

– با توجه به وجود اتاق همراه نوزاد، ارائه خدمت به مادرانی که تمایل دارند جهت شیردهی نوزاد بستری خود در بیمارستان اقامت داشته باشند نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

– مراقبت‌های پرستاری در خصوص کودکان بستری تحت‌نظر

– اقدامات لازم جهت کودکانی که  تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت

– مراقبت‌های پرستاری و اجرای دستورات پزشک بعد از عمل جراحی کودکان

– توصیه‌های لازم پس از ترخیص و آموزش علائم هشدار جهت مراجعه مجدد

این بخش دارای اتاق های خصوصی و دو تخته با تجهیزات مدرن می باشد.


بخش مراقبت های ویژه ICU


خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

 • مانیتورینگ بیماران قلبی و فشار خونی
 • کنترل بیماران دیابتی
 • انجام احیاء قلبی/ ریوی
 • ایجاد تهویه مکانیکی جهت بیماران با اختلال در عملکرد تنفسی با استفاده از ونتیلاتور
 • ساکشن ترشحات راه هوایی تعبیه کاتتر های F.C و …
 • …….

بیشتر

بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان NICU


خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

 • ارائه خدمات جهت تحویل نوزاد و ادمیت آن، توزین و حمام کردن نوزادان، تغییر پوزیشن نوزادان و تمیز و مرتب کردن آن ها
 • حضور در زایمان نوزادان پره ترم
 • حضور 24 ساعته پزشک متخصص و فوق تخصص نوزادان و ارائه خدمات مورد نیاز
 • مراقبت از نوزادان اینتوبه و پره ماچور
 • ……

بیشتر

تماس فوری با ما