لطفا صبر کنید ...اسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم


اسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی مدرک محل خدمت شرح مسئولیت های داخل و خارج مرکز آموزش مداوم
دکتر ابوطالب صارمی دکترا مرکز و قسمت دیگر ریاست بیمارستان و پژوهشکده بیمارستان صارم و رئیس مرکز آموزش مداوم
مریم صنایع نادری کارشناس مرکز و قسمت دیگر معاون(کارشناس یرنامه ریزی و اجرایی)و پژوهشکده بیمارستان
نسیم طاهری کارشناس مرکز و قسمت دیگر سوپروایزر آموزشی بیمارستان

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.