فیزیوتراپی

تاریخ 1395/10/26 زمان 09:20:53 بازدید 891

خدمات ارائه شده در این واحد عبارتند از:

  • درمان دردهاي ناشي از آسيبهاي اسكلتي-عضلاني
  • كمك به بازگشت عضلات در موارد فلج عضلا ت صورت و اندامها بعد از سكته و ساير موارد آسيب رسان
  • بازتواني بعد از جراحي هاي اورتوپدي در ناحيه كمر وگردن
  • بازتواني و رفع مشكلات  ناشي از شكستگيها و بعد از گچ گيري
  • تكنيك هاي درمان دستي (Manual therapy)
  • انجام طب سوزني