معرفي دپارتمان پستان در بيمارستان صارم

تاریخ 1394/09/08 زمان 13:17:18 بازدید 3507

 

در اين دپارتمان جهت كشف و درمان بيماري هاي پستان با جديدترين متدهاي روز دنيا اقدامات زير انجام مي گردد:

 

بيماران در كلينيك پستان توسط متخصصين  تحت معاينه و بررسي قرار گرفته و تصميم گيري در مورد تشخيص و درمان انجام مي گيرد.

 

انجام سونوگرافي و ماموگرافي پستان و نمونه برداري سوزني تحت هدايت راديولوژي از توده هاي پستان

 

واير (سيم) گذاري توده هاي كوچك غير قابل لمس جهت كمك به تشخيص و جراحي  زودهنگام توده هاي پستان

 

جراحي هاي تخصصي حفظ پستان به جاي برداشتن كامل آن  در بيمارهاي بدخيم و جراحي بازسازي پنهان

 

جراحي توده هاي زير بغل در ارتباط با پستان با استفاده از مواد راديوايزوتوپ مطابق تكنيك هاي نوين

 

همكاري با بخش راديولوژي جهت بررسي ميكروسكوپيك ضايعات پستان

 

  تشكيل  تيم تحقيقاتي جهت بررسي  بيماريهاي پستان و روشهاي تشخيص زودهنگام و درمانهاي موثر در اين زمينه

 

ارتباط با ساير مراكز جهت تبادل اطلاعات و به روز بودن در زمينه روشهاي درمان نوين

 

اعضاي دپارتمان بيماريهاي پستان

 

 

اعضاي تيم جراحي:

 

دكتر فريده تاره

دكتر منصوره خاني

دكتر ماندانا رضايي

دكتر پريسا صميمي

دكتر مزيناني

دكتر نسرين صادقيان

 

 

اعضاي تيم پاتولوژي و تشخيص آزمايشگاهي:

 

دكتر عليرضا صراف زاده

دكتر زهرا سهيلي پور

 

 

اعضاي تيم شيمي درماني:

 

دكتر حسين مدني

 

 

اعضاي تيم تصوير برداري (ماموگرافي، سونوگرافي و MRI):

 

دكتر پيمان مقدم شاد

 

 

اعضاي تيم مشاوره ژنتيك:

 

دكتر فرخنده بهجتي

دكتر زهرا هادي پور

دكتر فاطمه هادي پور

 

 

اعضاي تيم تحقيقاتي بيماريهاي پستان:

 

دكتر ابوطالب صارمي

دكتر حسين مدني

دكتر فرخنده بهجتي

دكتر پيمان مقدم شاد

دكتر زهرا هادي پور

دكتر فاطمه هادي پور

دكتر آرش پولادي