رادیولوژی

تاریخ 1395/10/16 زمان 08:29:00 بازدید 3817

تصویربرداری از روش‌های مهم در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها به شمار می‌رود که پزشک معالج با استفاده از آنها می‌تواند هم به تشخیص درست برسد و هم روش درمان را به خوبی تعیین کند.

در بیمارستان فوق‌تخصصی صارم نیز مرکز تصویربرداری مجهزی وجود دارد که همه روزه آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان محترم می‌باشد.

امکاناتی که در این مرکز وجود دارد به صورت تمام دیجیتال می‌باشد و امکان انجام سونوگرافی‌های غربالگری، آنومالی اسکن جنین و بررسی بیماری‌های کروموزومی را دارد. همچنین خدمات دیگری در این بخش انجام می‌شود که گزیده آنها به شرح زیر است:

 • ‌انجام سونوگرافی‌های بررسی رشد جنین
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از جنین
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از جفت جهت چسبندگی‌های جفت از جمله آکرتا
 • انجام سونوگرافی‌های قلب جنین (اکو قلب جنین)
 • انجام سونوگرافی‌های مغز نوزادان
 • انجام سونوگرافی‌های ابدومن و لگن نوزادان
 • انجام سونوگرافی‌هایرحم و ضمائم
 • انجام سونوگرافی‌های بيوفيزيكال
 • انجام سونوگرافی‌های واژينال
 • انجام سونوگرافی‌های شكم و لگن و ...
 • انجام سونوهیستروگرافی
 • انجام سونوگرافی‌های جنرال
 • انجام سونوگرافی‌های پستان (breast)
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از شریان‌ و ورید
 • تهیه کلیشه‌های رنگی از دستگاه‌ گوارش
 • انجام هیستروسالپنگوگرافی توسط فلوئورسکوپی
 • IVP
 • تهیه کلیشه‌های ساده
 • ماموگرافی دیجیتال
 • OPG
 • دانسیتومتری استخوان
 • رادیوگرافی از كليه اندام هاي بدن

لازم به ذکر است، تمامی خدمات در بالاترین سطح کیفی و منطبق بر به‌روزترین علوم تصویربرداری دنیا ارائه می‌شود.

 

 

 

 

در بیمارستان فوق‌تخصصی صارم نیز مرکز تصویربرداری مجهزی وجود دارد که همه روزه آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان محترم می‌باشد.

امکاناتی که در این مرکز وجود دارد به صورت تمام دیجیتال می‌باشد و امکان انجام سونوگرافی‌های غربالگری، آنومالی اسکن جنین و بررسی بیماری‌های کروموزومی را دارد. همچنین خدمات دیگری در این بخش انجام می‌شود که گزیده آنها به شرح زیر است:

 • ‌انجام سونوگرافی‌های بررسی رشد جنین
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از جنین
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از جفت جهت چسبندگی‌های جفت از جمله آکرتا
 • انجام سونوگرافی‌های قلب جنین (اکو قلب جنین)
 • انجام سونوگرافی‌های مغز نوزادان
 • انجام سونوگرافی‌های ابدومن و لگن نوزادان
 • انجام سونوهیستروگرافی
 • انجام سونوگرافی‌های جنرال
 • انجام سونوگرافی‌های پستان (breast)
 • انجام سونوگرافی‌های داپلر از شریان‌ و ورید
 • تهیه کلیشه‌های رنگی از دستگاه‌ گوارش
 • انجام هیستروسالپنگوگرافی توسط فلوئورسکوپی
 • IVP
 • تهیه کلیشه‌های ساده
 • ماموگرافی
 • OPG
 • دانسیتومتری استخوان

لازم به ذکر است، تمامی خدمات در بالاترین سطح کیفی و منطبق بر به‌روزترین علوم تصویربرداری دنیا ارائه می‌شود.

 

ليست  آمادگي هاي قبل از انجام سونـوهيستروگـرافي   

 

ليست آمادگي قبل از انجام عكس رنگي رحم(هيستروسالپنگوگرافي  HSG)