کلاس توجیهی کمک باروری

تاریخ 1396/07/03 زمان 16:43:24 بازدید 11279

 مراجعین کلینیک نازایی بیمارستان صارم  میتوانند به صورت رایگان هر ماه در کلاسی با عنوان کلاس توجیهی کمک باروری شرکت نمایند.این کلاس با هدف آشنایی بیشتر مراجعه کنندگان با فرآیند درمان ناباروری تشکیل میشود و پزشکان فعال در کلینیک نازایی بیمارستان صارم با ارایه ی مطالب آموزنده و علمی و با استفاده از تصاویر علمی مرتبط چگونگی انجام فرآیند درمان ناباروری را برای شرکت کنندگان تشریح میکنند.شرکت در این کلاس علاوه بر افزایش آگاهی و دانش مراجعین  تاثیر زیادی بر آمادگی روحی و روانی شرکت کنندگان دارد و مسیر درمان را برای انان روشن مینماید.این کلاس پنج شنبه ی آخر هرماه از ساعت 9:30 لی 13 در مرکز همایش های بیمارستان صارم برگزار میگردد. و شرکت برای تمامی کسانی که در کلینیک نازایی بیمارستان تشکیل پرونده داده اند کاملا رایگان میباشد.