روند پذیرش بیمار

تاریخ 1395/11/25 زمان 14:26:18 بازدید 35459

 

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک نازایی

 1. گرفتن وقت قبلي توسط بيمار :

-  به صورت حضوري

- به صورت تلفني

مراجعه بيمار در تاريخ معين شده به كلينيك نازايي

 1. گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي توسط بيمار جهت پذيرش
 2. پذيرش بيماران به ترتيب شماره گرفته شده
 3. ارائه مدارك مربوطه مانند كارت ملي، شناسنامه و دفترچه بيمه جهت تشكيل پرونده(براي اولين مراجعه) توسط بيمار به پذيرش
 4. پرداخت هزينه به صندوق و ارائه فيش صندوق به پذيرش
 5. مراجعه بيمار نزد ماماي كلينيك نازايي جهت ثبت اطلاعات بيمار
 6. انتظار بيمار در لابي بيمارستان تا زمان اعلام اسامي جهت ويزيت توسط پزشك
 7. راهنمايي بيماران جهت ويزيت توسط مهماندار
 8.  انجام مشاوره جهت مادراني كه نياز به مشاوره دارند(مشاوره قلب، مشاوره روانشناسي و ...)

 

 

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک پره ناتال

 1. گرفتن وقت قبلي توسط بيمار :

-  به صورت حضوري

- به صورت تلفني

مراجعه بيمار در تاريخ معين شده به بيمارستان

 1. گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي جهت پذيرش
 2. پذيرش بيماران به ترتيب شماره گرفته شده
 3. ارائه مدارك مربوطه مانند كارت ملي، شناسنامه و دفترچه بيمه جهت تشكيل پرونده(براي اولين مراجعه) توسط بيمار به پذيرش
 4. پرداخت هزينه به صندوق و ارائه فيش صندوق به پذيرش
 5. انجام ويزيت اوليه توسط ماماي كلينيك پره ناتال
 6. انتظار بيمار در لابي كلينيك تا زمان اعلام اسامي توسط مهماندار جهت ويزيت پزشك
 7. انجام ويزيت نهايي توسط پزشك
 8. انجام كليه اقدامات پاراكلينيكي بنابر نظر پزشك (آمنيوسنتز، سونوگرافي، NST، مشاوره هاي قلب، ژنتيك، و ...)

 

اقدامات  لازم قبل از اعمال جراحي

مددجو محترم :

لطفا در زمان بستري حتما كپي از شناسنامه و كارت ملي خود و همسرتان و يا شاهد همراه داشته باشيد.

در صورت داشتن بيمه تكميلي حتما اصل و كپي معرفي نامه و كپي صفحه اول دفترچه بيمار را تحويل واحد پذيرش بستري دهيد.

به منظور همكاري با مسئولين بخش و اطاق عمل و جلوگيري از اتلاف وقت شما براي آماده سازي قبل از جراحي خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد :

 1. لطفا روز قبل از عمل حتما استحمام نماييد.
 2. جهت موزدايي(shave) ناحيه عمل جراحي، از ژيلت بعلت ايجاد زخم استفاده نشود.
 3. يك روز قبل عمل غذاهاي سبك مانند سوپ ميل نماييد و از نيمه شب به بعد چيزي ميل نفرماييد.
 4. دو عدد قرص بيزاكوديل بعد از نهار سبك ساعت 12 ظهر ميل شود و ساعت 18 جهت بستري به واحد پذيرش مراجعه شود.
 5. جهت تخليه كامل روده قبل از عمل، بنابر بر دستور پزشك معالج در بخش بستري اقدام مي گردد.
 6. در صورت انجام هيستروگرافي، عكس رحم يا عكس قفسه سينه حتما عكس و گزارش آن را همراه داشته باشيد.
 7. تمام اشياء زينتي(مانند ساعت، گوشواره، حلقه، انگشتر، النگو و ..) را در منزل بگذاريد.
 8. در صورت داشتن دندان مصنوعي يا پروتز حتما هنگام بستري شدن به پرستار بخش اطلاع دهيد.
 9. آخرين آزمايش خون / نوار قلب بيمار/ مشاوره بيهوشي و داخلي انجام شده را همراه داشته باشيد.
 10. همرا داشتن شناسنامه و كارت ملي خود و همسرتان و يا ولي مددجو در روز بستري ضروري ميباشد.
 11. براي رضايت عمل جراحي، حضور شوهر يا در صورت مجرد بودن حضور پدر يا مادر و يا يكي از بستگان درجه  اول بيمار همراه با شناسنامه ضروري است.
 12. در صورت نياز و تشخيص پزشك معالج پزشك متخصص داخلي شما را معاينه مي نمايد. بدين منظور تمام سوابق جراحي و بيماري قبلي خود را به همراه داشته باشيد.
 13. روز بستري در ساعت تعيين شده جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش بستري (لابي) بيمارستان مراجعه نماييد تا وقفه اي در كارتان پيش نيايد.
 14. خواهشمند است به بستگان تذكر دهيد تا در ساعات ملاقات تعيين شده براي عيادت شما مراجعه نمايند.  (ساعت ملاقات 17-15)
 15. بنابر توصيه پزشك معالج، پس از عمل جراحي جهت كنترل با وقت قبلي به كلينيك بيمارستان مراجعه نماييد.
 16. كاركنان بيمارستان جهت رفاه شما تمهيدات لازم را به كار مي برند. اگر احيانا كاستي مشاهده شد لطفا مسئولين بيمارستان را مطلع نماييد.

تاريخ بستري ................ ساعت .................... با توجه به موارد مذكور مراجعه نماييد.

** در نظر داشته  باشيد وديعه تعيين شده به منزله كل هزينه بستري بيمار نبوده و در زمان ترخيص هزينه بستري با توجه به خدمات دريافت شده مددجو و مطابق با تعرفه هاي وزارت بهداشت و درمان محاسبه مي گردد و ممكن است نياز به پرداخت اضافه بر مبلغ اوليه باشد.

 

اقدامات لازم قبل از زایمان طبیعی / سزارین

 

مددجومحترم:

به منظور همكاري با مسئولين بخش و اطاق عمل و جلوگيري از اتلاف وقت شما براي آماده سازي قبل از زايمان خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد:

در تاريخ................. ساعت ............. با توجه به موارد مذكور مراجعه نماييد.

وديعه آزاد جهت عمل سزارين000/500/7 تومان مي باشد.

اگر بيمه تكميلي داريد حتما روز بستري معرفي نامه از بيمه تكميلي خودتان را تحويل واحد پذيرش بستري دهيد تا آزاد محاسبه نگردد.

لطفا از معرفي نامه بيمه تكميلي كپي داشته باشيد در غير اين صورت معرفي نامه تحويل گرفته نمي شود.

** در نظر داشته  باشيد وديعه تعيين شده به منزله كل هزينه بستري نبوده و در زمان ترخيص هزينه بستري باتوجه به خدمات دريافت شده و مطابق تعرفه هاي وزارت بهداشت ودرمان محاسبه مي گردد وممكن است نيازبه پرداخت اضافه برمبلغ اوليه باشد.

 1. لطفا روز قبل از عمل حتمأ استحمام نماييد.
 2. جهت موزدايي(shave) ناحيه عمل جراحي، از ژيلت بعلت ايجاد زخم استفاده نشود.
 3. مراجعين جهت سزارين، از ساعت 12 شب به بعد چيزي ميل نفرماييد.
 4. تمام اشياء زينتي(مانند ساعت،گوشواره، حلقه، انگشتر، النگو و....) را در منزل بگذاريد.
 5. در صورت داشتن دندان مصنوعي يا پروتز حتما هنگام بستري شدن به پرستار بخش اطلاع دهيد.
 6. آخرين آزمايش خون / نوار قلب / مشاوره بيهوشي و داخلي و سونوگرافي انجام شده را تحويل پذيرش بدهيد.
 7. همراه داشتن شناسنامه و كارت ملي زن و شوهر جهت صدور گواهي ولادت نوزاد ضروري است.(در زمان بستري شدن و يا ظرف 6 ساعت اول تحويل پذيرش نمائيد.)
 8. كپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين كپي كارت ملي زوجين و كپي صفحه اول دفترچه بيمه مددجو را همراه بياوريد.
 9. در صورت نياز و تشخيص  پزشك معالج، پزشك متخصص داخلي شما را معاينه مي نمايد.و بدين منظور تمام سوابق جراحي و بيماري قبلي خود را به همراه داشته باشيد.
 10. روز بستري در ساعت تعيين شده جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش بستري (لابي) بيمارستان مراجعه نماييد تا وقفه اي در كارتان پيش نيايد.
 11. خواهشمند است به بستگان تذكر دهيد تا در ساعات ملاقات تعيين شده براي عيادت شما مراجعه نمايند (حتي در اتاق هاي خصوصي).(ساعت ملاقات 17-15)
 12. اقدامات بعداز عمل:  طبق دستور پزشك معالجتان پانسمان محل زخم برداشته و استحمام كنيد.
 13. يك هفته پس از زايمان طبق دستور پزشك معالج جهت كنترل با وقت قبلي به كلينيك بيمارستان مراجعه نماييد.
 14. كاركنان بيمارستان جهت رفاه شما تمهيدات لازم را به كار مي برند. اگر احيانأ كاستي مشاهده شد لطفا مسئولين بيمارستان  را مطلع نماييد. (سوپروايزر باليني : 2222 / مسئول هتلينگ: 2221)
 15. علاوه بر لباسي كه بخش بستري تحويل ميدهد لطفاً  2  دست لباس نوزاد از قبيل كلاه، دستكش، جوراب و پتو همراه داشته باشيد.
 16. اعلام كد پستي به پذيرش بستري الزامي مي باشد.
 17. در صورت درخواست فيلم برداري و  تزيين اتاق بستري ، در زمان بستري به واحد پذيرش اطلاع دهيد.
 18. استفاده از شيردوش مدل بوق دوچرخه اي ممنوع بوده و همراه خود نياوريد.
 19. مواردي كه براي تزيين اتاق استفاده مي شود نبايست تصوير شيشه شير يا گولزنك(پستانك) داشته باشند.

 

 

منشور حقوق بیمار