روند پذیرش بیمار

تاریخ 1395/11/25 زمان 14:26:18 بازدید 33852

 

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک نازایی

 1. گرفتن وقت قبلي توسط بيمار :

-  به صورت حضوري

- به صورت تلفني

مراجعه بيمار در تاريخ معين شده به كلينيك نازايي

 1. گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي توسط بيمار جهت پذيرش
 2. پذيرش بيماران به ترتيب شماره گرفته شده
 3. ارائه مدارك مربوطه مانند كارت ملي، شناسنامه و دفترچه بيمه جهت تشكيل پرونده(براي اولين مراجعه) توسط بيمار به پذيرش
 4. پرداخت هزينه به صندوق و ارائه فيش صندوق به پذيرش
 5. مراجعه بيمار نزد ماماي كلينيك نازايي جهت ثبت اطلاعات بيمار
 6. انتظار بيمار در لابي بيمارستان تا زمان اعلام اسامي جهت ويزيت توسط پزشك
 7. راهنمايي بيماران جهت ويزيت توسط مهماندار
 8.  انجام مشاوره جهت مادراني كه نياز به مشاوره دارند(مشاوره قلب، مشاوره روانشناسي و ...)

 

 

مراحل پذیرش بیماران در کلینیک پره ناتال

 1. گرفتن وقت قبلي توسط بيمار :

-  به صورت حضوري

- به صورت تلفني

مراجعه بيمار در تاريخ معين شده به بيمارستان

 1. گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي جهت پذيرش
 2. پذيرش بيماران به ترتيب شماره گرفته شده
 3. ارائه مدارك مربوطه مانند كارت ملي، شناسنامه و دفترچه بيمه جهت تشكيل پرونده(براي اولين مراجعه) توسط بيمار به پذيرش
 4. پرداخت هزينه به صندوق و ارائه فيش صندوق به پذيرش
 5. انجام ويزيت اوليه توسط ماماي كلينيك پره ناتال
 6. انتظار بيمار در لابي كلينيك تا زمان اعلام اسامي توسط مهماندار جهت ويزيت پزشك
 7. انجام ويزيت نهايي توسط پزشك
 8. انجام كليه اقدامات پاراكلينيكي بنابر نظر پزشك (آمنيوسنتز، سونوگرافي، NST، مشاوره هاي قلب، ژنتيك، و ...)