بیمه ها

تاریخ 1395/10/26 زمان 16:27:08 بازدید 6830

سرپایی

بستری

نام بیمه

ردیف

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه ایران

1

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه پارسیان

2

ندارد

دارد

بیمه البرز

3

ندارد

دارد

بیمه کمک رسان

4

ندارد

دارد

بیمه آسیا

5

ندارد

دارد

بیمه معلم

6

ندارد

دارد

بیمه سینا

7

دارد

دارد

بیمه صندوق بازنشستگان نفت

8

ندارد

دارد

بیمه سامان

9

ندارد

دارد

بیمه رازی

10

ندارد

دارد

بیمه میهن

11

ندارد

دارد

بیمه ملت

12

ندارد

دارد

بیمه ما

13

ندارد

دارد

بیمه آرمان

14

ندارد

دارد

بیمه کوثر

15

ندارد

دارد

بیمه هواپیمایی آسمان

16

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک ملت

17

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک کشاورزی

18

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک تجارت

19

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک مرکزی

20

ندارد

معلق

بیمه بانک مسکن

21

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک رفاه کارگران

22

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک سپه

23

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک توسعه صادرات

24

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک صنعت و معدن

25

سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت و دستورپزشک

دارد

بیمه مجلس شورای اسلامی

26

سرپايي در صورت داشتن دفترچه درماني

دارد

بیمه بانک صادرات

27

ندارد

دارد

بیمه کارآفرین

28

ندارد

دارد

بیمه نوین

29

سرپایی در صورت داشتن کارت و معرفی‌نامه

دارد

بیمه پژوهش مجلس

30

ندارد

دارد

بیمه دانا

31

دارد

دارد

بیمه بانک ملی

32

ندارد

دارد

نفت فلات قاره

33

سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت و دستورپزشک

دارد

پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی

34

دارد

دارد

کانون سردفترداران

35

دارد

دارد

صدا و سیما

36