مراجعین محترمبا عرض پوزش سایت به علت بروز رسانی تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج می باشد.

جهت اخذ نوبت با شماره تماس021-4702 تماس حاصل فرمایید.

ضمنا کلیه نوبت های اخذ شده قبلی از طریق وب سایت محفوظ و قابل پیگیری می باشد.