لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر مریم اردشیری (فوق تخصص غدد درون ریز،متخصص داخلی)
  • دکتر سعید یزدانی (فوق تخصص گوارش بالغین،متخصص بیماری های داخلی)
  • دکتر حسن حاتمی (متخصص بیماری های داخلی)
  • دکتر منوچهر مشتاقی(متخصص بیماری های ریه)
  • دکتر سید علی جواد موسوی (فوق تخصص بیماری های ریه،متخصص بیماری های داخلی)
دکتر مریم اردشیری (فوق تخصص غدد درون ریز،متخصص داخلی)

دکتر سعید یزدانی (فوق تخصص گوارش بالغین،متخصص بیماری های داخلی)

دکتر حسن حاتمی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر منوچهر مشتاقی(متخصص بیماری های ریه)
دکتر سید علی جواد موسوی (فوق تخصص بیماری های ریه،متخصص بیماری های داخلی)

داخلی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.