لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر پاشا مساعد (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر غفور سلگی (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر لاله یعقوب پور صحرائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر مازیار رستگار (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر عرفان قودجانی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر سید وحید هاشمی پور (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر صفا دشتی زاده (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر پاشا مساعد (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر غفور سلگی (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر لاله یعقوب پور صحرائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر مازیار رستگار (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر عرفان قودجانی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر سید وحید هاشمی پور (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر صفا دشتی زاده (متخصص بیماری های قلب و عروق)

قلب


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.