لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر پاشا مساعد (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر محبوبه خلیلی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر غفور سلگی (فوق تخصص قلب اطفال)
  • دکتر ایلناز بابک (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر لاله یعقوب پور صحرائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر کبری دوستعلی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر سارا چقازردی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
  • دکتر سیده لیلا رضوانی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر پاشا مساعد (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر محبوبه خلیلی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر غفور سلگی (فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر ایلناز بابک (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر لاله یعقوب پور صحرائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر کبری دوستعلی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر سارا چقازردی (متخصص بیماری های قلب و عروق)
دکتر سیده لیلا رضوانی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

قلب


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.