لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پری ناتولوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر انوشه فاضل پور (متخصص رادیولوژی)
  • دکتر سید قادر عقیلی ( متخصص رادیولوژی)
  • دکتر بهنام غیاثوند ( متخصص رادیولوژی)
  • دکتر مهرنگ معصوم آبادی ( متخصص رادیولوژی،آنومالی)
دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پری ناتولوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر انوشه فاضل پور (متخصص رادیولوژی)
دکتر سید قادر عقیلی ( متخصص رادیولوژی)
دکتر بهنام غیاثوند ( متخصص رادیولوژی)
دکتر مهرنگ معصوم آبادی ( متخصص رادیولوژی،آنومالی)

سونوگرافی و غربالگری بارداری


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.