لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پری ناتولوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر انوشه فاضل پور (متخصص رادیولوژی)
  • دکتر سید قادر عقیلی ( متخصص رادیولوژی)
  • دکتر بهنام غیاثوند ( متخصص رادیولوژی)
  • دکتر نیازمحمد حنفی ( متخصص رادیولوژی)
دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پری ناتولوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر انوشه فاضل پور (متخصص رادیولوژی)
دکتر سید قادر عقیلی ( متخصص رادیولوژی)
دکتر بهنام غیاثوند ( متخصص رادیولوژی)
دکتر نیازمحمد حنفی ( متخصص رادیولوژی)

سونوگرافی و غربالگری بارداری


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.