لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر آتیه میرفندرسکی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر مژگان کرم نیای فر (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر نیره سیدی مقدم (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر لیلا علیجانی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر سودابه متین (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر نگین حدادی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر فرزانه نیک نفس (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر حمیرا مصدق (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)
  • دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
دکتر آتیه میرفندرسکی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر مژگان کرم نیای فر (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر نیره سیدی مقدم (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر لیلا علیجانی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر سودابه متین (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر نگین حدادی (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر فرزانه نیک نفس (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر حمیرا مصدق (متخصص زنان و زایمان،پری ناتالوژی)

دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)


متخصص زنان و زایمان فلوشیپ پره ناتال (مراقبت بارداری)


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.