لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر آتیه میرفندرسکی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر مژگان کرم نیای فر (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر نیره سیدی مقدم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر لیلا علیجانی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر سودابه متین (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر نگین حدادی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر فرزانه نیک نفس (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر حمیرا مصدق (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
  • دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)
دکتر آتیه میرفندرسکی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر مژگان کرم نیای فر (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر نیره سیدی مقدم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر لیلا علیجانی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر سودابه متین (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر نگین حدادی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر فرزانه نیک نفس (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر حمیرا مصدق (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)

دکتر سیما گیتی (فلوشیپ پریناتالوژی،متخصص زنان و زایمان)


متخصص زنان و زایمان فلوشیپ پره ناتال (مراقبت بارداری)


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.