لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • دکتر ابوطالب صارمی (فوق تخصص IVF,متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر هما بهرامی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر منصوره علیرضایی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر فریبا فیضی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر فاطمه جلالی زند (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر کتایون صادقی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر معصومه روستائی(فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر مریم خسرومهر (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر آناهیتا ناظم پور (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر فرحناز زندی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر لادن پژومند (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
 • دکتر عزیزه قاسمی نژاد (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)
دکتر ابوطالب صارمی (فوق تخصص IVF,متخصص زنان و زایمان)

دکتر هما بهرامی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر منصوره علیرضایی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر فریبا فیضی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر فاطمه جلالی زند (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر کتایون صادقی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر معصومه روستائی(فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر مریم خسرومهر (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر آناهیتا ناظم پور (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر فرحناز زندی (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر لادن پژومند (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)

دکتر عزیزه قاسمی نژاد (فلوشیپ نازایی،زنان و زایمان)


متخصصین بیماری های زنان و فلوشیپ نازایی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.