لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر پریسا بهمنی (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر علی حجت (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر مهیار روحانی (متخصص جراحی عمومی)
دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)

دکتر پریسا بهمنی (متخصص جراحی عمومی)

دکتر علی حجت (متخصص جراحی عمومی)
دکتر مهیار روحانی (متخصص جراحی عمومی)

دپارتمان پستان


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.