لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر پریسا بهمنی (متخصص جراحی عمومی)
دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)

دکتر پریسا بهمنی (متخصص جراحی عمومی)


دپارتمان پستان


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.