لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر سیدجواد سیدی (فوق تخصص جراحی اطفال،متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر ولی الله پهلوانی (متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر پریسا بهمنی(متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر مهدی فشارکی زاده (فلوشیپ جراحی روزه بزرگ(کلورکتال)،متخصص جراحی عمومی)
  • دکتر حمید نوری(متخصص جراحی عمومی)
دکتر سیدجواد سیدی (فوق تخصص جراحی اطفال،متخصص جراحی عمومی)

دکتر فریده تاره (متخصص جراحی عمومی)
دکتر ولی الله پهلوانی (متخصص جراحی عمومی)

دکتر پریسا بهمنی(متخصص جراحی عمومی)
دکتر مهدی فشارکی زاده (فلوشیپ جراحی روزه بزرگ(کلورکتال)،متخصص جراحی عمومی)

دکتر حمید نوری(متخصص جراحی عمومی)

جراحی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.