لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر کامران بهادری(مشاور ژنتیک پزشکی)
  • دکتر فرخنده بهجتی(متخصص ژنتیک پزشکی)
  • دکتر رضا رئوفیان (متخصص ژنتیک پزشکی)
  • دکتر یوسف شفقتی
دکتر کامران بهادری(مشاور ژنتیک پزشکی)

دکتر فرخنده بهجتی(متخصص ژنتیک پزشکی)

دکتر رضا رئوفیان (متخصص ژنتیک پزشکی)
دکتر یوسف شفقتی

ژنتیک


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.