لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر نادر رباط مرادی (فلوشیپ پیوند کلیه،متخصص جراحی کلیه،مجازی ادراری و تناسلی)
  • دکتر احمدرضا تافتاچی (متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی)
  • دکتر اکبر عابدی (متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی)
دکتر نادر رباط مرادی (فلوشیپ پیوند کلیه،متخصص جراحی کلیه،مجازی ادراری و تناسلی)

دکتر احمدرضا تافتاچی (متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی)

دکتر اکبر عابدی (متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی)

اورولوژی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.