دعوت به همکاری از متخصص اطفال

تاریخ 1397/10/17 زمان 12:14:45 بازدید 322

بیمارستان فوق تخصصی صارم جهت تکمیل نیروی انسانی خود از یک نفر متخصص اطفال جهت حضور در کلینیک اطفال بیمارستان صارم دعوت به همکاری می نماید.


بیمارستان فوق تخصصی صارم جهت تکمیل نیروی انسانی خود از یک نفر متخصص اطفال جهت حضور در کلینیک اطفال بیمارستان صارم دعوت به همکاری می نماید. 

متقاضیان محترم با شماره 4702 داخلی 2271 و 2273 تماس حاصل فرمایند.