دعوت به همکاری از یک پریناتولوژیست / رادیولوژیست جهت فعالیت در کلینیک غربالگری جنین

تاریخ 1397/09/20 زمان 12:27:50 بازدید 546

دعوت به همکاری از پریناتولوژیست / رادیولوژیست جهت فعالیت در کلینیک غربالگری جنین


بیمارستان صارم جهت تکمیل کادر درمان خود از یک پریناتولوژیست / رادیولوژیست جهت فعالیت در کلینیک غربالگری جنین دعوت به همکاری می‌نماید. 

در صورت تمایل با شماره تلفن 4702 داخلی 2271 و 2273 تماس حاصل فرمایید.