اولین جلسه دوره‌ی‌ آموزشی بهداشت اصناف در بیمارستان صارم

تاریخ 1397/07/15 زمان 12:14:44 بازدید 340

اولین جلسه از دوره‌ی آموزشی بهداشت اصناف برای پرسنل کاخداری، خدمات، تغذیه و CSR برگزار شد.


با حضور پرسنل کاخداری، خدمات، تغذیه و CSR  برگزار شد

اولین جلسه دوره‌ی‌ آموزشی بهداشت اصناف  در بیمارستان صارم

 

اولین جلسه از دوره‌ی آموزشی بهداشت اصناف برای پرسنل کاخداری، خدمات، تغذیه و CSR برگزار شد. 
این دوره به صورت مستمر هر سال توسط آموزشگاه مبداء که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز ارائه‌ی این آموزش‌ها را دارد برگزار می‌گردد. 
در کلاس دیروز تعداد قابل توجهی از پرسنل گروه‌های هدف حضور داشتند و از مطالب ارائه شده در آن استفاده کردند. 
بهداشت مواد غذایی و موارد مختلف تقلب در آنها از جمله مباحث مطرح شده در کلاس دیروز بود و مدرس کلاس به روزترین اطلاعات در این خصوص به شرکت‌کننده‌ها ارائه کرد. 
این کلاس با همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان صارم برگزار شد و توانست اطلاعات مفیدی را در اختیار پرسنل قرار دهد.