تغییر محل برگزاری جلسه Morning Report

تاریخ 1397/05/29 زمان 12:45:51 بازدید 490

چلسه مورنینگ ریپورت روزهای سه‌شنبه مورخ 30/5/97 و پنج‌شنبه 1/6/97 در سالن آمفی‌تئاتر طبقه دوم تشکیل می‌شود


 

تغییر محل برگزاری جلسه  Morning Report
 
قابل توجه کلیه همکارانی که در جلسه‌های مورنینگ ریپورت شرکت می‌کنند. به دلیل تغییراتی که در سالن آمفی‌تئاتر طبقه سوم در حال انجام است جلسه مورنینگ ریپورت روزهای سه‌شنبه  مورخ 30/5/97 و پنج‌شنبه 1/6/97 در سالن آمفی‌تئاتر طبقه دوم تشکیل می‌شود. 
از تمامی پزشکان محترم اعم از اورژانس، Phd های آزمایشگاه، سوپروایزرهای دفتر پرستاری، مسئولین بخش‌های بستری 1، 2 و 3 و همچنین بخش‌های CCU، ICU، مسئول زایشگاه، مسئول اتاق عمل، مسئول حراست و مسئول NICU دعوت می‌شود در روزهای مذکور جهت شرکت در جلسه مورنینگ ریپورت به سالن طبقه دوم مراجعه نمایند.