تصاویر اختصاصی صارم از جام جهانی 2018 روسیه

تاریخ 1397/04/05 زمان 16:57:25 بازدید 451

با شروع تب و تاب فوتبال و آغاز جام جهانی، خبرنگار صارم هم اخبار و حواشی این مسابقات را پوشش داد


 

با شروع تب و تاب فوتبال و آغاز جام جهانی، خبرنگار صارم هم اخبار و حواشی این مسابقات را پوشش داد و تصاویر اختصاصی این تورتمنت را برای روزنامه صارم ارسال می کرد که هر روز در روزنامه منتشر می شود. در زیر تعدادی از این تصاویر را باهم ببینیم:‌
 
حواشی جام جهانی 2018 روسیه