برگزاری انتخابات شورای نمایندگان کارگری بیمارستان صارم؛ دوشنبه پنجم تیر

تاریخ 1397/04/04 زمان 12:54:59 بازدید 434

انتخابات شورای نمایندگان کارگری بیمارستان صارم دوشنبه پنجم تیر برگزار می‌شود.


انتخابات شورای نمایندگان کارگری بیمارستان صارم دوشنبه پنجم تیر برگزار می‌شود. 

پرسنل محترم می توانند از بین کاندیداهای حاضر در  این لیست حداکثر به چهار نفر رای بدهند که در نهایت به شورای کارگری بیمارستان راه پیدا خواهند کرد. 

آقای حسین رنجبر بر اساس رای گیری قبلی جهت نظارت بر این انتخابات به همراه نماینده اداره کار در صندوق رای حضور دارند. 

اسامی کاندیداها:‌