اعلام برنامه‌های آموزشی هفته اول خرداد

تاریخ 1397/03/06 زمان 11:37:32 بازدید 521

کلاس‌های آموزشی هفته اول خرداد ویژه پرسنل و مراجعین بيمارستان توسط دفتر پرستاری اعلام شد.


 

کلاس‌های آموزشی هفته اول خرداد  ویژه پرسنل و مراجعین بيمارستان توسط دفتر پرستاری اعلام شد.  بر این اساس هشت کلاس متفاوت در طول هفته جاری برگزار خواهد شد که همگی در سالن آمفی‌تئاتر طبقه دوم تشکیل می‌شود. این کلاسها که همگی دارای امتیاز درون سازمانی و ثبت در سامانه می‌باشد برای گروه‌های هدف متفاوت برنامه‌ریزی شده است. پرسنل هدف می‌توانند با هماهنگی‌های لازم برای شرکت در کلاس‌های مربوطه برنامه‌ریزی کنند و از محتویات ارائه شده در این کلاسها استفاده نمایند. 
کلاس‌های این هفته به این شرح است: