اطلاعیه؛ قابل توجه پزشکان محترم بیمارستان صارم

تاریخ 1397/03/06 زمان 11:32:43 بازدید 623

با توجه به دستور ریاست محترم بیمارستان مبنی بر ارائه دو مقاله در روزهای شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته، از کلیه پزشکان محترم تقاضا می‌شود مقاله مورد تایید آقای دکتر صارمی را زا خانم روستایی دریافت نموده و تاریخ ارائه را نیز مشخص بفرمایند.


 

با توجه به دستور ریاست محترم بیمارستان مبنی بر ارائه دو مقاله در روزهای شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته (هر مقاله یک ربع ارائه می‌گردد و نیم ساعت در مورد آن بحث می‌شود، در مجموع یک ساعت در هر روز)، از کلیه پزشکان محترم تقاضا می‌شود با مراجعه به دفتر پژوهشکده، مقاله مورد تایید آقای دکتر صارمی را زا خانم روستایی دریافت نموده و تاریخ ارائه را نیز مشخص بفرمایند. 
به این ترتیب هر پزشکی در مجموع باید دو مقاله را ارائه نماید که می‌تواند هر دو مقاله در یک روز یا  در روزهای مختلف ارائه گردد. مهلت انتخاب مقالات تا 15 خرداد بوده و به علت لزوم ثبت در سامانه، قابل تمدید نمی‌باشد. لذا تقاضا می‌گردد هر چه سریعتر نسبت به انتخاب مقالات اقدام نمایید. شایان ذکر است روزهای شنبه مخصوص پزشکان ژنیکولوژی، روزهای دوشنبه مخصوص پزشکان پریناتولوژی و روزهای سه‌شنبه مخصوص پزشکان نازایی تعیین شده است و پزشکان پاره وقت، تمام وقت و فلوهای جدید در هر سه گروه ذکر شده شامل این طرح  می‌باشند.