برگـزاری انتخابات ناظر شورای اسلامی کار بیمارستــان صارم

تاریخ 1397/02/26 زمان 13:16:59 بازدید 555

صبح امروز کارکنان بیمارستان صارم برای انتخاب ناظر برگزاری انتخابات شورای کار بیمارستان صارم به پای صندوق رای رفتند.


 

  انتخابات ناظر شورای اسلامی کار بیمارستــان صارم برگـزار شـد
صبح امروز کارکنان بیمارستان صارم برای انتخاب ناظر برگزاری انتخابات شورای کار بیمارستان صارم به پای صندوق رای رفتند. 
در این انتخابات کارکنان بیمارستان آراء خود را با نظارت آقای حسین ناصری نماینده اداره کار به صندوق انداختند. 
آقایان رضا جاهد، هادی ایمانی مقدم و خانم افسانه احمدی این انتخابات را برگزار کردند که نتیجه این انتخابات به این شرح است:‌
1- آقای حسین رنجبر :‌183 رای
2- آقای حامد کاظم‌لو: 63 رای
3- آقای باقر عباسی: 30 رای
بدین ترتیب جناب آقای رنجبر با 183 رای به عنوان ناظر بیمارستان، انتخابات شورای کارگران را برگزار خواهد کرد. 
لازم به ذکر است در دوره جدید، قرار است شورای اسلامی کار جایگزین نماینده 
کارگران شود. 
این شورا متشکل از چهار نفر خواهد بود که در انتخابات آتی که با نظارت آقای رنجبر برگزار خواهد شد، کارکنان بیمارستان صارم از میان 12 کاندیدا 4 نفر  را انتخاب 
خواهند کرد. 
زمان انتخابات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد و داوطلبانی که تمایل دارندعضو شورای اسلامی کار بیمارستان صارم شوند می‌توانند در آن ثبت نام کنند.