تخفیف 30 درصدی ویژه پرسنل بیمارستان صارم برای استفاده از استخر

تاریخ 1397/02/25 زمان 12:16:31 بازدید 420

همکاران محترم می‌توانند به منظور استفاده از استخر مجموعه‌ی نقشه‌برداری از کارت‌های تخفیف 30 درصدی استفاده نمایند.


 

همکاران محترم می‌توانند به منظور استفاده از استخر مجموعه‌ی نقشه‌برداری از کارت‌های تخفیف 30 درصدی که توسط واحد رسانه و ارتباطات بیمارستان تهیه شده است استفاده نمایند. 
این کارت‌ها هم‌اکنون در واحد رسانه بیمارستان موجود می‌باشد و همکاران می‌توانند با مراجعه به طبقه سوم اداری آنها را دریافت و از این تخفیف بهره‌مند 
شوند.