جلسه توجیهی کمک‌باروری روز پنجشنبه برگزار می‌شود

تاریخ 1397/02/25 زمان 11:14:44 بازدید 435

جلسه‌ ویژه‌ی اردیبهشت ماه کلاس توجیهی کمک باروری ، پنجشنبه این هفته از ساعت 9 الی 13 در طبقه دوم مرکز همایش‌های بیمارستان صارم برگزار خواهد شد


جلسه توجیهی کمک‌باروری روز پنجشنبه برگزار می‌شود

سرکار خانم میرغدیری و همکارانشان هر ماه در آخرین پنجشنبه، کلاسی را تحت عنوان کلاس توجیهی کمک باروری برای مراجعین کلینیک ART برگزار می‌کنند. جلسه‌ ویژه‌ی اردیبهشت ماه پنجشنبه این هفته از ساعت 9 الی 13 در طبقه دوم مرکز همایش‌های بیمارستان صارم برگزار خواهد شد.