کنفرانس علمی یک روزه‌ی درمان‌های نوین هموروئید

تاریخ 1397/02/20 زمان 20:31:44 بازدید 540

کنفرانس علمی یک روزه‌ی درمان‌های نوین هموروئید در سالن همایش بیمارستان صارم برگزار شد.


 

کنفرانس علمی یک روزه‌ی درمان‌های نوین هموروئید
کنفرانس علمی یک روزه‌ی درمان‌های نوین هموروئید در سالن همایش بیمارستان صارم برگزار شد. 
در این کنفرانس از حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر فشارکی‌زاده، جناب آقای دکتر حاتمی و سرکار خانم دکتر کرم‌نیای‌فر استفاده شد. 
کلیه پزشکان و  ماماهای گروه ژنیکولوژی در گروه هدف این کنفرانس قرار داشتند که تعدادی از آنها در این کلاس حضور به هم رسانده بودند. 
در این کنفرانس یک روزه به موضوعاتی از قبیل روش‌های درمان جدید در بیماری هموروئید، درمان‌های جدید در بیماری فیشرآنال، درمان‌های طبی هموروئید و فیشر و همچنین هموروئید و فیشر در بارداری اشاره شد و تبادل نظر و انتقال اطلاعات توسط اساتید صورت گرفت.