بزرگداشت روز کارگر در بیمارستان صارم

تاریخ 1397/02/20 زمان 19:57:16 بازدید 562

مراسم روز کارگر در بیمارستان صارم با حضور جناب آقای دکتر صارمی برگزار شد و از کارگران این مجموعه تقدیر به عمل آمد.


بزرگداشت روز کارگر در بیمارستان صارم با حضور جناب آقای دکتر صارمی

مراسم روز کارگر در بیمارستان صارم با حضور جناب آقای دکتر صارمی برگزار شد و از کارگران این مجموعه تقدیر به عمل آمد. 

تصاویر منتخب این مراسم را در در این صفحه ببینید: 

مراسم روز کارگر / بیمارستان صارم