مشاوره و درمان ارتوزی اختلالات اسکلتی و عضلانی

تاریخ 1396/10/29 زمان 14:26:43 بازدید 821

ارتوزیست اسماعیل چاهکی،‌عضو انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران


ارتوزیست اسماعیل چاهکی،‌عضو انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

نوزادان: 
   پاچنبری
   دررفتگی/نیمه در رفتگی/ دیسپلازی مفصل ران
   دفورمیتی های پوزیشنال سر
   بدشکلی های مادر زادی اندام ها 

 

کودکان: 
  بدشکلی های ستون فقرات(اسکولیز/کایفوز)
  زانوی ضربدری و پرانتزی

  اختلاف طول اندامها
  اختلالات استخوانی ساف و پا

بزرگسالان: 
  ارتروز زانو
  پاهای دیابتی
  درد کمر

  خارپاشنه
  صافی و گودی کف پا

 

و همچنین انجام غربالگری 
در زمینه: 

بدشکلی های ستون فقرات- انحرافات زاویه ای اندام تحتانی در همه سنین و دفورمیتی های سر نوزادان با جدیدترین ابزارهای اسکن و اندازه‌گیری از قبیل: