دکتر صارمی: همه نسبت به مراجعه‌کنندگان مسئول هستند

تاریخ 1396/10/29 زمان 14:04:44 بازدید 663

آموزش اگرچه بنیادی‌ترین نیاز یک جامعه و سازمان است ...


آموزش اگرچه بنیادی‌ترین نیاز یک جامعه و سازمان است اما اگر مورد استفاده قرار نگیرد در حقیقت هدر دادن منابع است. وقتی در حوزه‌های عمومی و اختصاصی آموزش‌هایی داده می‌شود به این منظور است که بازدهی افزایش یابد و خطاهای گوناگون تکرار نشود. ما هم بر این اساس توجه به آموزش را از اصلی‌ترین اهداف خودمان قرار دادیم. به روایت آمار آموزش‌هایی که در صارم برگزار می‌شود، از هر مرکز دیگری بیشتر بوده است. انتظار می‌رود این آموزش‌ها در روند کار نتیجه‌ی مطلوب داشته باشند. اما نكته‌ي مهم اين است كه آموزش‌های اختصاصی تمام ابعاد آموزشی را در برنمی‌گیرند. بلکه بعضی موارد وجود دارد که لازم است خود فرد آن را فرا گرفته باشد. من از سوپروایزر آموزشی بیمارستان می‌خواهم که موارد دیگری را خصوصا در رابطه با آموزش‌های حراستی و وظیفه‌شناسی فردی در حوزه‌ی کار در دستور کار قرار دهد. چون هرکسی که وارد این جزیره می‌شود عضوی از این خانواده محسوب می‌شود و لازم است که خودش را در قبال حفاظت و حراست از آن مسئول بداند. اگر تک‌تک افراد اینجا را به دید خانه‌ی خودشان نگاه نکنند نمی‌توان نظم و امنیت را با چند نفر پرسنل حراست برقرار کرد. هرچند که پرسنل شاغل در واحد حراست از هوشیاری و دقت کافی برخوردار هستند اما وسعت سازمان و تعداد زياد مراجعه‌کنندگان باعث می‌شود تا لزوم نگاه تیزبین در همه ی پرسنل بیش از پیش احساس شود. 
در کنار این موضوع ضرورت وظیفه‌شناسی فردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فراموش نکنید قراردادی که بین پرسنل و سازمان منعقد شده است برای انجام درست کار است نه حق‌الحضور. اگر این را به خوبی درک کنید در می‌یابید که شما با توجه به توانایی و تخصصی که داشته‌اید جذب این سیستم شده‌اید پس باید آن قابلیت و توانایی را به نحو احسن به انجام برسانید. چون سازمان در هر شرایطی سعی کرده است تمام حق و حقوق پرسنل را به موقع پرداخت نماید. پس پرسنل هم لازم است تمام تعهداتشان را در قبال سازمان به انجام برسانند. بدون شک نیاز و خواسته‌ی سازمان از پرسنل ارائه‌ی خدمات بی‌نقص به مراجعه‌کنندگان است پس لازم است تمام پرسنل تعهداتشان را در قبال سازمان و مراجعه كنندگان به انجام برسانند. در همه حال طوری با مراجعه‌کنندگان رفتار كنيد که انتظار دارید با خودتان برخورد شود. اینجا همه در قبال بیمار‌ و در قبال همدیگر مسئول هستند. چون همگی عضوی از خانواده‌ی صارم شده‌اند. با در نظر گرفتن تمام این موارد انتظار می‌رود بیش از پیش نسبت به مسئولیت‌های فردی و گروهی احساس تکلیف و وظیفه نمائید تا بهره‌وری شما در سیستم افزایش یابد.