کلاس آموزشی سرطان سرویکس، واژن و اندومتر برگزار شد

تاریخ 1396/09/05 زمان 09:02:27 بازدید 976

در ادامه‌ی کلاس‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده توسط ستاد آموزش بیمارستان صبح ...


در ادامه‌ی کلاس‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده توسط ستاد آموزش بیمارستان صبح  روز شنبه و از ساعت 8 صبح کلاسی تحت عنوان سرطان سرویکس واژن و اندومتر 
برگزار شد. 
اپیدمیولوژی و عوامل خطر، پاتولولوژی و ارزیابی قبل از درمان، مرحله‌بندی بالینی و جراحی و همچنین سارکوم رحمی از جمله مباحثی بودند که در این کلاس مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. 
خانم دکتر صحرائیان و خانم دکتر الماسی به همراه آقای دکتر فاضل سخنرانان این کلاس آموزشی بودند به گفته‌ی سرکار خانم نادری از اعضای ستاد آموزشی بیمارستان، هدف از برگزاری کلاس سرطان سرویکس، واژن و اندومتر پیشگیری به موقع و مدیریت 
سرکانهاست. 
این کلاس تا ساعت 11 صبح ادامه داشت.